Smiřice a Holohlavy - seznam stránek

Zpět na hlavní stránku www.smirice.euSmiřice - ulice a fotografie všech domů
9.května   -    Anežky Malé   -    A.Seligera   -    Brigádnická   -    Cukrovarská   -    Ed. Karla   -    Fučíkova   -    Govorova   -    Hankova   -    Hanzova   -    Hradecká   -    Husova   -    Jedličkova   -    Jiráskova   -    Komenského   -    Kpt. Jaroše   -    Krátká   -    Kršovka   -    K Zahrádkám   -    Labská   -    Lidická   -    Mlýnská   -    Nádražní   -    Náměstí Míru   -    Nová   -    Nývltova   -    Ohrady   -    Palackého   -    Příční   -    Sídliště   -    Spojovací   -    Spořilov    -    U Elektrárny   -    U Stadionu   -    U Vlečky   -    Zahradní   -    Zámek   -    Zemanova   -    Žižkova


Holohlavy - ulice a fotografie všech domů
Dlouhá   -    Jabloňová   -    Kršovka   -    Lipová   -    Luční   -    Na Lávkách   -    Na Státní   -    Na Výsluní   -    Na Kopečku   -    Smiřická   -    Školní   -    U Jordánu   -    Ve Dvoře   -    U Trati   -    Zadní


Usedlosti a majitelé panství Smiřice – Hořiněves od roku 1496

Ročenka školy Smiřice a Holohlavy

Sbírka pohlednic Smiřic a Holohlav ( také Černožice )

Pohlednice a jiné materiály z doby
Rakouska - Uherska a 1. světové války


Stránky fotbalistů SK Smiřice


Historie okolí Smiřic a Holohlav
Dějiny obce Holohlav do r. 1918 - Lenka Týfová, školní práce
archeologie v okolí Smiřic a Holohlav
Dokument české terénní archeologie na Jaroměřsku z r. 1858
informační panely archeostezky č. 11, 12, 13 a 14
vykopávky na Zderazi a hatě u kostela
archeologové na trase vodovodu Lochenice – Holohlavy
archeologové na kopci u Trotiny
nálezy detektorem kovu

rodokmen Smiřických
rytina slavobrány v okolí Smiřic, pro krále Františka I.
články o rodu Smiřických ze Smiřic p. ing Plšek
náboženské poměry na Smiřicku r. 1651 - p. Josef Zeman
Rybníky na panství Smiřice v 16. a 17. století - p. O. Tikovský
knížka ,,Adresář a popis okresu Královédvorského" z roku 1903
knížka ,,Almanah" o výstavbě pomníku Otakaru Jedličkovi
Smiř. a Hol. v knize Hrady, zámky a tvrze České od Aug. Sedláčka
obraz habsburk. císařů a králů
mapa Rakouska-Uherska
ústava a státní správa Rak. - Uherska a království Českého
seznam disidentů z roku 1855 a školní vyhláška o pustnutí mládeže
smiřická historická data z let 1790 - 1925
výpisky pana Zahálky
Z pamětí Františka Martina Uhlíře - kniha
Z pamětí Smiřic - kniha od Josefa Zemana
Mitiskova kronika - p. ing Plšek
Pověsti z našeho okolí - kniha p. Matějky
kniha Z pamětí starého českého sedláka od Josefa Volfa

film o stádu ovcí procházejících městem z 2. sv. války
film o Smiřicích ze 70tých let
1 polovina filmu ,,200 let školství ve Smiřicích" -
( 2 půlka je záznam koncertu v Holohlavech )


Válka 1866:
válečný rok 1866 ve městě Smiřicích
informační panel o r. 1866 u zámku
informační panel o r. 1866 u mostku + bod Josefovské základny
informační panel o r. 1866 u nádraží

1. světová válka:
fotografie a pohlednice Rakuska-Uherska
nezvěstný voják z Holohlav
převrat 1918 ve Smiřicích, seznam padlých a seznam legionářů
přepis knihy o smiřických legionářích
skupinové fotografie z 1. sv. války
soupis koní a povozů v Holohlavech

2. světová válka:
fotografie po gen. Reimanovi
válečné a poválečné fotografie od p. Litomiského
fotografie převedené z negativů p. Litomiského
foto ze dne 10.5.1945
foto ze dne 13.5.1945
konec války vypsaný ze smiřické kroniky
konec války ve vzpomínkách pamětníků
konec války na fotkách v hasičské kronice
sovětský syn pluku
Václav Morávek a Magda Rezková
Bedřich Bartošek ve vzpomínkách p. Formánka
oběti války z našeho okolí
průvodka balíku z nasazení a adresáti v Holohlavech
pohlednice rozbité Prahy a Holic
Staroměstské radnice v Praze - květen 1945

Mapy:
Smiřice a Holohlavy na mapách
mapa Holohlav z roku 1654
meziválečná mapa
staré plány různých částí Smiřic
mapa s místními názvy našeho okolí
mapa okolí z roku 1778
mapa prostoru nad nádražím z roku 1879
Černožice a Holohlavy 1888
mapa okresního hejtm. Králodvorského
mapa Jaroměřska
nerealizované plány rozvoje Smiřic
parcelace pro domy na místě stadionu
parcelace jižní části Smiřic

Město:
městský znak, razítka a smiřické zálepky
strážníci / policie
úřad - příběhy lidí v poště
smiřická kronika
stavební změny 1920 - 1926
stavební činnost v ulici Gen. Govorova
v roce 1919 vyšel zákon o zabírání bytů, i ve Smiřicích k tomu došlo
celkové fotografie Smiřic
panoramatické fotografie
hospody a restaurace
kulturní dům Dvorana   -    po rekonstrukci 1998  -    taneční ve Dvoraně
smiřický hřbitov
město - zimní den
město - zimní noc
město - podzimní noc
ve Smiřicích byla jednu dobu i pamětní síň
dětská hřiště ve Smiřicích a Holohlavech
sběrný dvůr na Zderazi
zrušené sběrné dvory ve Smiřicích
zrušená pamětní síň

Úpravy města:
elektrifikace města
veřejné osvětlení
rekonstrukce veřejného osvětlení 1987
kopání přípojek plynu na Kršovce 1987
úpravy Palackého ulice
úpravy křižovatky u nádraží 2018
úpravy prostoru před nádražím 2018
oprava silnice městem Smiřice v roce 2018 / 2019 / 2020
úprava zatáčky v kopci Hankovy ulice
úprava smiřické ulice Sídliště 2020 - 1. část - 2. část

Prodejny:
hospody a restaurace
stavba stanice pohonných hmot 1973
prodejny ve městě 22.1.2011
prodejny za minulého režimu
otevírání prodejen v centru města v r. 1978 (Brož)
rekonstrukce prodejny v čp. 40 (u Hradeckých)
otevírání Domácích potřeb v r. 1979 (Sluníčko)
otevírání hostince a vinárny Labe (AG COM))
zrušené prodejny obuvi a textilu

Smiřická pošta:
historie pošty
podoby razítek smiřické pošty
smiřické dopisy a další písemnosti
pečetě na dopisech
zálepky na dopisech
tiskopisy z pošty a nádraží
podoby korespondenčních lístků - do založení Československa
podoby korespondenčních lístků - po založení Československa

Pod Smiřice také patří:
vesnice Rodov
osada Trotina

Prostor smiřického zámku a kostela:
kostel - dokumenty
kostel ve Smiřicích - uvnitř
kostel ve Smiřicích - venku
kostel - večerní prohlídka 29.5.2015
kostel - slavnostní znovuotevření v roce 2002
kostel ve Smiřicích - opravy
varhany v kostele
rytina obrázku z oltáře kostela
noční fotografie kostela, zámku a okolí
zvony z kostelů
utržená věžička smiř. kostela
zámek ve Smiřicích
renovace zámku ve Smiřicích
koncert v zámku
Liebiegové u zámku - foto z pozůstalosti rodiny
nejstarší zobrazení kostela a zámku
model Smiřic z roku 1886
sousoší - sv. Jan Nepomucký
smiřický pivovar
městská knihovna
smiřický park
budování náměstí naproti zámku

Nádraží:
nádraží Smiřice
strážní domky a mostní váha
fotografie lidí u nádraží
jízdenky do vlaku
úpravy kolejiště
nehody na nádraží
parní lokomotivy
elektrické lokomotivy
vlakové soupravy
diesel motorové lokomotivy
pracovní stroje a jiné objekty
zrušená vlečka do firmy Malburg
zrušená zastávka Zderaz
oslavy 150 let dráhy ve Smiřicích

Holohlavy
holohlavské kroniky
celkové pohledy na vesnici
noční fotografie
tvrze a hradiště v Holohlavech

holohlavský kostel
vysvěcení kostela po opravě 1984
oprava věže kostela
nepovedená instalace věže kostela
holohlavský hřbitov
parkoviště a zeď u hřbitova

rekonstrukce hostince 1987 / 89
JZD Holohlavy
     JZD - foto z alba Rudolfa Andrýse
zemědělství a rolníci ve vesnici
řepný kartel 1889
kontrahování řepy 1905
sportovní park U Svatých
výstavba parku 1. část  -    2. část  -    3. část
porady učitelů školy 1880 - 1893
materiály související s vesnicí
dokumenty z obecního úřadu
dokumenty o vojácích
zápisy schůzí MNV Holohlavy z roku 1945
informační panely o obci
kniha Holohlavy 1318 - 2018

Sbor církve čsl. Holohlavy:
Církev československá
pamětní kniha církve
jednota mládeže církve cčm

Pamětní kniha děkanství Holohlavy:
úvod a přehled děkanů
záznamy do roku 1900
záznamy od roku 1900
založení Církve Československé

rozsudek za vloupání do fary v r. 1920
náboženské průvody a jiné akce

Lidé v našem okolí:
společné fotografie lidí ze Smiřic
společné fotografie lidí z Holohlav
fotografie osob ze Smiřic se jmény
Dolanská Radka - spisovatelka křest 1. knihy     křest 2. knihy
Dušek František - ochotnický divadelník
Jedlička Otakar - lékař a spisovatel
Ježek Ludvík - zahradník firmy Malburg
Joneš Ladislav - foto z okolí - diapozitivy z okolí
Juliš Jan - starosta Smiřic
Juričková Hana - koncerty ve smiřické kapli
Karel Eduard - významný grafik
Kotlant Jan - říšský poslanec
Lefnar - podnikatelská rodina
Liebieg - majitel panství
Litomiský Jaroslav - smiřický fotograf
Malburgovi - rodina lihovarníků
Mautnerovi - lihovarníci
    Mautnerova nadace pro smiřické chudé
    mautnerův chudobinec a školka čp. 111
Munzar Luděk - herec
Muzikant František - sokol, legionář a důstojník
Netuka Jan - smiřický učitel
Novák Stanislav - hudební skladatel
Preller Kazimír - malíř
Prokop Vojtěch - autor holohlavské kroniky
Seidlová Milena - malířka
Skořepa Petr Pavel - smiřický učitel
Steinský - Sehnoutka - rodina průmyslníků
Šrámková Helena - malířka
Štěpán Václav - sedlář
Vachková / Osuská Pavla - operní pěvkyně
Vorel Josef - zahradník
Vorel Karel - sběratel historie, archivář
hledáme příbuzné z našeho okolí

Rodokmeny:
Andrejsek, Jelínek, Klouza, Tuček, Lefnar
Andrýs
Čeřovský Robert
Dušek a Rak
Fischmeistr / Fišmistr
Horák
Janhuba, Koza, Šubrt
Karel
Karpíšek
Kněžourek
Kodyš
Kotlant
Koza
Koza ze Semonic
Kučera
Laškovi, Jekl
Malá Anežka - bojovnice proti nacismu
Mautner a Malburg
Moravcovi, Kvapilovi, Dostálovi
Pácalt z Holohlav
Pácalt ze Semonic
Pfeifer
Plšek
Rezková Magda
Sibera
Stříbrný
Šmejda Bohumír
Šmída
Vorel

Majitelé smiřického panství:
Rodokmen Trčkových z Lípy na Smiřicích
Rodokmen Gallasů na Smiřicích a Hořiněvsi
Rodokmen Šternberků a Paarů na Smiřicích.
Rodokmen rodu Habsbursko-lotrinského (větev rakouských císařů)
Rodokmen barona Jana Ignáce Liebiega (Stammtafel der Familie Liebieg)

Oslavy 1. máje, kladení věnců a čarodějnice:
úklid před 1. májem
1957 a 1958 - 1960 a 1961 - 1965 - 1972 a 1973 - 1974 - 1975 - 1976 -  1977 - 1978
1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - r. ?
čarodějnice v Holohlavech 2007
čarodějnice v Holohlavech 2012
čarodějnice ve Smiřicích 2012

Oslavy:
oslavy MDŽ
jiné průvody Smiřicemi
slavnost Trotina - meliorace říčky
dětské dny     1958   1962    1988   2009    2010     2012    2014   2015   2016
foto z dětského dne v Holohlavech 2012
oslava konce 2. sv. války ve smiř. parku 8.5.2010
kolona amer. vozidel ve smiř. parku 7.5.2012
ČSOP Smiřice - vynášení Morany 24.3.2018
Vítání máje s Hradeckem 8.5.2018
Adventní rozsvícení vánoční lípy v Holohlavech
Česko zpívá koledy ve Smiřicích

Jiné události:
setkání rodáků v Praze 1967 a 1968
setkání rodáků v Rodově 1987
setkání rodáků v Praze 1988
oslava 75. let od otevření holohlavské školy dopoledne    -    odpoledne
oslavy 700. let Holohlav - první část   -    druhá část

pohřeb učitele Pešáka ( 1914 )
pohřeb Jana Pacáka řídícího v.v. ( 1958 )
v roce 1970 Závod míru projížděl po státní silnici Holohlavami
slavnostní otevření holohlavského parku
10. mistrovství republiky v orbě 1974
řepná brigáda 1977
soutěže BSP smiřických podniků
kandidátní listiny do voleb 1928 a 1931 a jiné kolem voleb
předvolební schůze 1976 a 1981 v Holohlavech
umělci ve Smiřicích
volby do zastupitelstev 2010, 2018 a 2020
ohňostroj ve Smiřicích
Smiřický hrnec 2005
dětský maškarní karneval ve smiřické Dvoraně 2012
Hana Juričková - koncert ve smiřické kapli 2013
orientační běh ve Smiřicích 14.9.2014
autokrosová akce v Holohlavech 8.7.2017
otevření sportovního parku U Svatých v Holohlavech 29.8.2020

Seznamy jmen lidí z našeho okolí
seznam starostů Smiřic
seznam čestných občanů Smiřic
poddaní v r. 1651 ve Smiř. a Holohlavech
soupis osob v Holohlavech z r. 1813
adresář a seznam lidí z roku 1903
seznam obyvatel Smiřic v r. 1850 a 1906 (soupis stromů a zvířat)
majitelé domů ve Smiřicích - podle karet ing. Kupky.
seznam domů a obyvatel Smiřic v r. 1910
seznam majitelů domů ve Smiřicích na konci 2. sv. války
seznam zaměstnanců ve Smiřicích 1914
seznam zaměstnanců ve Smiřicích 1937 a 1945
hřbitovní deník Holohlavy - soupisy jmen, majitelé hrobů v r. 1930
seznam majitelů hrobů na hřbitově v Holohlavech v r. 2013
seznam našich zemřelých 1974 - 2018
seznam křestních jmen z kalendáře roku 1928

Seznamy žáků škol:
žáci holohlavské školy 1853 - 68
žáci holohlavské školy 1854, jiný zdroj
žáci holohlavské školy pro rok 1871
žáci holohlavské školy v ročníku 1879 - 80
žáci holohlavské školy 1881 - 84
žáci nové holohlavské školy r. nar. 1921 - 1968
žáci smiřické školy z r. 1854 - 1855
žáci smiřické školy z r. 1864 - 1865
žáci smiř. Rolnické školy 1930 - 1940

Od školky do důchodu:
vítání občánků
smiřická školka
holohlavská školka
holohlavská škola a její stavba
  porady učitelů holohlavské školy 1880 - 1893
  holohlavská škola - dokumenty
smiřická škola - stavba
  smiřická škola - fotografie
  smiřická škola - přístavba budovy
  smiřická škola - prohlídka školní budovy
  jiné materiály kolem školy
Masarykův dům - malá školní budova
Státní zemědělská škola a školní statek
    Státní rolnická škola - foto z praxe
SOU potravinářské Smiřice
zvláštní škola Smiřice
penzion Smiřice
  penzion - stavba budov
  penzion - slavnostní otevření

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) ve Smiřicích
Zlaté svatby
Vítání občánků
Pionýrské sliby

Sport
DTJ - dělnická tělocvičná jednota
    DTJ - sportovní akademie
    DTJ - cvičení
    DTJ - Hažová v Praze u Beneše, průkazky a reklama
TJ Sokol Smiřice - popis historie
    sokolský majetek 1910 - 1947
    data z historie smiřického sportování v datech
    den sjednocení tělovýchovy 1945 ve Smiřicích
    sjednocení tělovýchovy 1948 ve Smiřicích - dokumenty
    fotografie z roku 1928 - výročí 30 let Sokola
    smiřický Župní slet v roce 1938
    fotografie sportovců do r. 1945
    fotografie sportovců z let 1945 - 1999
    fotografie sportovců od roku 2000
    Sokol - župy, Jednoty, razítka
    VII. Všesokolský slet 1920 + odznaky sletů
    kresby výboru VII sletu 1920 - pohledy


házená ve Smiřicích
historie stavby Sokolského ( malého ) stadionu
skatepark - U rampa
víceúčelové hřiště u smiř. školy
tenisový oddíl Smiřice - historie oddílu
    album historických fotografií
    stavba tenisové klubovny
    nafukovací hala
    foto a přehled činnosti z roku 1957
    tenisové turnaje pamětníků 1977 - 2000
    tenisové turnaje pamětníků 2001 - 2010
    tenisové turnaje pamětníků od r. 2011
    seznam vítězů všech turnajů pamětníků
    tenisové turnaje čtyřher od r. 2004
    posvícenské turnaje čtyřher na závěr sezóny
    foto z jiných turnajů tenistů
    oslava 85 let klubu a otevírání klubovny
smiřičtí turisté
mažoretky Izabel z Holohlav
klub kuželkářů Zálabáci
    stará smiřická kuželna, jen s jednou dráhou
    záznamy a fotky klubu z let 1979 - 1981
    záznamy a fotky klubu z let 1982 - 1987
    záznamy a fotky klubu z let 1988 - 1992
    záznamy a fotky klubu z let 1993 - 1997
    doplňky k předchozí historii od p. Rynta
    kuželkářská družstva - z roku 1962 a nové fotky
    znovuotevření kuželkářské dráhy
klub střelců

Nohejbalové turnaje trojic Holohlavy:
2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Fotbal ve Smiřicích
historie smiřického fotbalu
výstřižky z novin o smiřických fotbalistech do r. 1971
fotbalisté z let 1923 - 1956
fotbalisté z let1957 - 1959
fotbalisté z let 1960 - 1966
fotbalisté z let 1967 - 1971
další stará fotbalová mužstva
podnikové turnaje
fotbalisté z r. 2006 - oslavy 85. let smiř. fotbalu
2. místo v poháru Coca Cola 2006
fotbalisté z r. 2011
mužstva na oslavě 90. let smiř. fotbalu 2011
silvestrovský fotbálek na hřišti potravinářské školy ve Smiřicích
historie stavby velkého stadionu

Divadla
divadelní soubory Smiřice
všechna div. představení ze sm. kroniky
divadelní soubor OCHOS ze Smiřic
divadelní ochotnici Holohlavy
loutkové divadlo Holohlavy
loutkové divadlo Smiřice
zákulisí smiř. loutkového divadla

Pěvecké soubory
pěvecký soubor Hanka
Hanka - druhá část
Hanka - oslava 25 let a svěcení praporu
knížka ,,Památník 25 let Hanka"
Hanka - pozvánky na akce souboru 1
Hanka - pozvánky na akce souboru 2
pěvecký soubor Zora
Jednatel. kniha spolku Hanka 1887 - 1895
Jednatel. kniha spolku Hanka 1919 - 1950
dechová hudba Františka Čertnera
hudební spolek ,,Tamburaši"
pěvecký sbor smiřické školy
dětské pěvecké sbory a LŠU

Spolky
Český svaz ochránců přírody Smiřice
     zasazení pamětních lip na naučné stezce
Čtenářská beseda v Hol. - kniha pokladní
Čtenářská a občanská beseda Smiřice
Junák Smiřice
Kampelička Holohlavy
Národní jednota severočeská Holohlavy a Smiřice
Okrašlovací spolek Smiřice
Osvěta - vzdělávací a zábavní spolek
Pionýři a ČSM
Svaz socialistické mládeže - SSM
Rovnost - spolek mládenců
rybáři
    fotografie z rybářských soutěží
Všeobecný konsumní a úsporný spolek
myslivecká sdružení
    fotografie myslivců a jejich úlovků
zahrádkáři
různá stará společenství

Politické strany
agrárníci
Katolicko národní jednota, Čsl. strana lidová Smiřice
Čsl. národní demokracie, Národní sjednocení Smiřice

Hasiči
hasiči Smiřice
hasiči Smiřice - pamětní kniha
historické foto hasičů
ocenění zasloužilých hasičů
oslava 90. výročí založení sboru v r. 1972
oslava 100. výročí založení sboru v r. 1982
oslava 130. výročí založení sboru v r. 2012
hasičská technika
předání nového auta Tatra 815 CAS - 19.10.2019
požár kombajnu u Smiřic 25.7.2013
požár přepravek ve smiřickém lihovaru 1984
hasiči Holohlavy

Bývalé firmy v okolí:
Osvald Malburg - rodina
   rodokmen rodiny
   fotografie z pozůstalosti rodiny (z webu)
   foto z pozůstalosti ( od Roberta Janka )
   firma
   dědictví po Albrechtovi a Oswaldovi
   smiřický lihovarnický syndikát
   plány firemních budov a přístaveb - do roku 1900
   plány firemních budov a přístaveb - po roce 1900
   jejich dům a chaloupka
   plány na stavbu a přístavbu domu
   dům pro dceru v Praze
   výrobky a reklama firmy
   perforované známky firmy - perfin M & S
   písemnosti firmy
   písemnosti firmy od Roberta Janka
   ceník lihovin
   ceník hořčice a octa
   výrobky f. Malburg - sbírka p. Janka
   lihovar a jeho přestavba
   miniaturky
   etikety firmy
   etikety firmy po znárodnění
pivovar Smiřice
    pivovar Smiřice - foto z alba
    pivovar Smiřice - písemnosti
    pivovar - kolektivní smlouva 1938
Liebieg - parní pila - později statkové dílny
Lefnar - stránka o rodině
   Lefnar - stránka o budovách
   Lefnar - reklama a jiné materiály
Bozner - cementárna
Hojný - puškař
pohřební ústav a klempířství Bartošek
mlýn - šrotovna - silo
   plány mlýna a okolních budov
cukrovar Smiřice - už zlikvidovaný
   cukrovar Smiřice - foto z roku 1984 a 1992
  skladiště pro cukr  -  požár tohoto skladiště
cihelna
prodejna Jan Schiefner
Státní statek Smiřice  1 část    2 část
    dějiny velkovýkrmen do r. 1982
    důchod státního velkostatku
    Dvůr Holohlavy
    Gigant
    původní velkorysé plány Gigantu
    statkové dílny - dříve liebiegova parní pila
    mechanizační dílny - foto od p. Binara
    album fotografií ze statku
    setkání spolupracovníků dílen a dopravy
dřevotvar    sklad vyhořelý v r. 1980
smiřická spořitelna 1886 - 1945
Junek Josef - fotograf
Mahler Adolf, závod knihařský
smiřická lékárna
   kronika smiřické lékárny
lékaři a zdraví v našem městě a okolí
knihtiskárna Baborák a Brázda
sochařství Josef Tichý
Steinský - Sehnoutka z Černožic
Šmejda Josef, klenotník v Norsku
cukrárna - Albert Hejzlar
reklama firem z našeho města
účtenky firem z našeho města

Labská cyklostezka
trasa cyklostezky Smiřice - Lochenice
trasa cyklostezky Smiřice - Černožice
práce na cyklostezce Hradec Králové - Kuks
mosty u Smiřic na cyklostezce
slavnostní otevření cyklostezky
cesta po cyklostezce do Jaroměře 9.7.2013
cesta po cyklostezce z Hradce Králové do Smiřic 12.8.2013
na lyžích okolo Labe
události kolem cyklostezky

Voda ve Smiřicích a okolí:
úprava vyústí Smržovského potoka do Labe - ,,Plivátka"
cesta k pramenům Jordánu
Jordán pod mostem v Holohlavech - ,,Brodek"
Jordán - přeložení koryta na jiné místo
budování lávky přes Jordán
plán závlah a odvodňovacích příkopů okolo Smiřic
meliorace okolo Smiřic
meliorace u Labe od Josefova ke Smiřicím z roku 1929
odvodňovací příkop Černožice - Smiřice
Mlýnský náhon
Mlýnský náhon - zatrubení
Jalový odpad z Mlýnského náhonu
rybník u Holohlav
koupaliště, které mělo být na Labi
biocentrum Obora
písníky v okolí Smiřic
první plavba lodí Smiřice
lodí Smiřice po Labi do Předměřic
velká voda v Labi v letech 2006 a 2013
velká voda v Labi v březnu 2000, zatopené biocentrum Obora

Úpravy řečiště Labe
staré mapy vodních toků
staré řečiště Labe kolem Smiřic
potopy v roce 1905 a 1906
potopa v roce 1925
úpravy řečiště Labe - regulace
technické zprávy z let 1920, 1937 a 1946
zápisy z jednání
mapa a sezn. majitelů pozemků z r. 1936
regulace Labe a velká voda v Černožicích
regulace Labe a stavba mostu v Černožicích

Jezy a elektrárna:
jez a elektrárna na Labi
oprava elektrárny
zrekonstruovaná elektrárna
den otevřených dveří na jezu 19.9.2009
cukrovarský jízek na Labi - ,,u betonku"

Mosty:
plány Tyršova mostu
stavba Tyršova mostu
kamenný most vedoucí do zámku
mosty a jez na Šternberku
most vedoucí do Liebigovy třídy, dnes Hradecké ulice
mosty ,,Mezimostí", dnešní Zemanova ulice
nový "most" v Zemanově ulici
most u smiřického kostela
most pro vlečku firmy Malburg + lávka u mostu
nový most přes Labe
rekonstrukce mostu v Zemanově - Palackého ulici 1987
rekonstrukce mostu v Zemanově - Palackého ulici 2018
rekonstrukce mostu v Zemanově - Palackého ulici 2019

Další objekty s vodou:
poldr Rodov - zadržovací ochranná nádrž nad obcí
vodárenské věže a čerpací stanice v Holohlavech
výstavba vodovodu ve Smiřicích
vodovod v Nývltově ulici
vybudování studny u smiřické školy v r. 1908
výstavba kanalizace ve Smiřicích
smiřická čistírna odpadních vod
plány kanalizace svedené do čístičky

Počasí:
sněhová kalamita v lednu 1941
zajímavé mraky na naší obloze
přechod bouřky nad Smiřicemi 22.6.2011
poničené stromy po bouřce 5.7.2012
mraky nad Smiřicemi 12.7.2012
bouřková mračna nad Smiřicemi 22.8.2012
přechod fronty nad Smiřicemi 14.6.2015
orkán Herwart 29.10.2017
bouřka s přívalovým deštěm 18.6.2020

Pohledy z výšky na Smiřicko:
letecká mapa z Oú. Holohlavy - 1945
letecká mapa z Oú. Holohlavy - 1996
foto ze střechy smiř. školy, sila a kostela
foto z věží kostelů
letecké pohledy - 1932
letecké pohledy - před 1975
letecké pohledy Petra Hoška z roku 1994
pohledy z hol. hydroglobu -.1997
letecké pohledy ing. Balcara - 1997
letecké pohledy - 2003
letecké pohledy Jiřího Kužely - 2004
letecké pohledy Tomáše Spurného - 2005
letecké pohledy Karla Ulmana - 2005
letecké pohledy na Holohlavy - 2006
fotografie Petra Hnika z obilního sila - 2006
letecké pohledy a video Jiřího Laburdy - 28.4.2007
pohledy na Smiřice z kabiny jeřábu - 2008
pohledy na Holohlavy ze střechy školy - 2008
letecké pohledy na Holohlavy - 10.6.2008
letecké pohledy na Smiřice - 10.6.2008
letecký výlet z Jaroměře na Sněžku - 2008
letecký výlet z Jaroměře na Šerlich - 2008
pohled z Bílé věže v HK ke Smiřicím - 2008
foto z věže kolotoče - 2010
pohledy na město z lešení u smiřického kostela - 18.9.2010
večerní pohledy na město z lešení u smiřického kostela - 18.9.2010
pohledy z věže holohlavského kostela - 12.2.2011
večerní pohledy z věže holohlavského kostela - 12.2.2011
pohledy na Holohlavy z lešení panelového domu - 24.8.2011
v Holohlavech nad Smiřickou ulici z plošiny pana Minaříka 23.11.2013
Smiřice ze střechy domu v Palackého ulici 3.7. 2014
fotografie Petra Hnika z obilního sila - 7.7.2014
ve Smiřicích nad Hradeckou ulici z plošiny pana Minaříka 15.7.2014
dr. Hottmar letěl balónem od Chloumku k Dobrušce - 23.9.2014
let balónem z Holohlav do Nedělišť - 22.9.2016
360° panorama z dronu od J. Horáka - 4.5.2017
panorama z bytového domu u nádraží - 2017
letecké záběry Holohlav z července 2017
letecké záběry z dronu léto 2020
Okolí našeho města:
panorama Polabské nížiny
sochy v okolí
kamenné křtitelnice
Chloumek     1 část    2 část     3 část
  oslava výročí 900 let kostela sv. Václava na Chloumku
  cesty p. Trumhy na Chloumek a k Pardědubu
  výlet kolem rybníka na Chloumek
památné stromy v obvodu Smiřice
pamětní desky a křížky v okolí
vyřezávaná zvonička v Rodově
Boží muka z roku 1631
Červený kříž a kaplička
smiřický útulek pro psy
dům pro rasa (pohodnice / rasovna) na Bílém kopci u Smržova
vojenská továrna u Račic
rozhledna na Chlumu u Hradce Králové
fotografie kostelů z cest p. Houžvičky
článek o domovních štítech a několik příkladů z Holohlav
diapozitivy p. Joneše ze Smiřic a okolí
fotografie p. Joneše ze Smiřic okolí

Silnice a dálnice:
cesta ze Smiřic do Černožic
cesta na Zderaz a Trotinu
cesta ze Smiřic ke Smržovu - ,,Haťová" cesta
dáln. sjezd u šk. statku 1. část   -   2. část   -   3. část
  stavba sjezdu u školního statku - panorama
  stavba sjezdu u školního statku - vykopávky
stavba dál. mostu u Trotiny 1. část   -    2. část   -    3. část
stavba dálničního mostu u Trotiny - panorama
stavba dálničního mostu nad údolím Jordánu 1. část    -    2.   -    3.    -    4.
  stavba mostu nad údolím Jordánu - vykopávky
nadjezd nad dálnicí u Holohlav 1. část    -   2. část
  nadjezd pro cestu do Habřiny - panorama
  nadjezd pro cestu do Habřiny - vykopávky
další události kolem stavby dálnice
rekonstrukce křižovatky u nádraží
rekonstrukce prostoru přednádraží
rekonstrukce silnice v Palackého ulici 2018   2019  2020
rekonstrukce silnice v kopci Hankovy ulice
rekonstrukce zatáčky v kopci Hankovy ulice

Vaše koníčky:
smiřičtí malíři
modely vrtulníků
fotografie Romana Andrýse
diorama holohlavské školy
stolní hra - Dračí poklad
výstava maket lodí ve Vysokém Mýtě 2011
auto Tatra T 603

Jiná témata:
zajímavé fotografie: do roku  2010  
roky 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017
smiřické jablko
zrušené smiřické kino Máj
benzinová stanice u fy. Malburg
zavádění elektřiny v Holohlavech
zavádění elektřiny ve Smiřicích
plány nepostaveného domu Františka Kryštofa
firma Jakub Bondy chtěla stavět ve Smiřicích továrnu
spolky, cvičení a jiné události z Černožic
Smiřice na porcelánu
smiřičtí sprejeři
makrofotografie
reklama na fotografiích - česká reklama
reklama na fotografiích - cizí reklama
letadlo Etrich v Josefově + Zeppelin
vánoční přání
vánoční strom z Holohlav
Smiřice - novoročenky
Holohlavy - novoročenky
propagace Smiřic
létající aparáty nad našimi hlavami
minulá podoba hlavních stránek smirice.eu
foto zrození špačků od paní Davidové 2020

Dokumenty:
knížka ,,... za příčinou odhalení pomníku † O. Jedličkovi" z roku 1884
domobranecká legitimace a tiskopisy
dělnická průkazka ČSD z r. 1927
členská knížka pivovarského průmyslu
odborová knížka Jednoty kovoprůmyslového dělnictva
legitimace Církve československé
vojenská knížka a foto Josefa Opletala
pracovní knížka - arbeitsbuch
pracovní průkaz ČSR
rybářské lístky a rybář. člen. legitimace

podoby křestních a rodných listů
podoby oddacích listů
podoby úmrtních listů
domovské listy Smiřic a Holohlav
sokolské vysvědčení
vysvědčení našich škol
výuční listy ze Smiřic
potvrzení občanství a zachovalosti
povýšení na vrchního adjunkta smiřického nádraží
trestní list z roku 1924


tiskopis Platební rozkaz z roku 1888
tiskopisy dražebních vyhlášek z Holohlav
žádost o osvobození od domovní daně smiřické školy
domovní daně
tiskopisy pro pensijní a zdravotní pojištění z r. 1945
pojištění spolku Hanka proti požáru u banky Slavie z roku 1880
směnky
uhelný list z r. 1957
vkladní knížky spořitelny Smiřice
pozvánky
Národní souručenství - místní skupina Smiřice
Akční výbory Vítězného února 1948


Tváře učitelů z ročenky
Jiné stránky z našeho okolí
Dopisy - děkuji Vám