Smiřice a Holohlavy - seznam stránek

Zpět na hlavní stránku www.smirice.euSmiřice - ulice a fotografie všech domů
9.května   -    Anežky Malé   -    A.Seligera   -    Brigádnická   -    Cukrovarská   -    Ed. Karla   -    Fučíkova   -    Govorova   -    Hankova   -    Hanzova   -    Hradecká   -    Husova   -    Jedličkova   -    Jiráskova   -    Komenského   -    Kpt. Jaroše   -    Krátká   -    Kršovka   -    Labská   -    Lidická   -    Mlýnská   -    Nádražní   -    Náměstí Míru   -    Nová   -    Nývltova   -    Ohrady   -    Palackého   -    Příční   -    Sídliště   -    Spojovací   -    Spořilov    -    U Elektrárny   -    U Stadionu   -    U Vlečky   -    Zahradní   -    Zámek   -    Zemanova   -    Žižkova


Holohlavy - ulice a fotografie všech domů
Dlouhá   -    Jabloňová   -    Kršovka   -    Lipová   -    Luční   -    Na Lávkách   -    Na Státní   -    Na Výsluní   -    Na Kopečku   -    Smiřická   -    Školní   -    U Jordánu   -    Ve Dvoře   -    U Trati   -    Zadní


Usedlosti a majitelé panství Smiřice – Hořiněves od roku 1496

Ročenka školy Smiřice a Holohlavy

Sbírka pohlednic Smiřic a Holohlav ( také Černožice )

Pohlednice a jiné materiály z doby
Rakouska - Uherska a 1. světové války


Historie okolí Smiřic
archeologie v okolí Smiřic a Holohlav
Dokument české terénní archeologie na Jaroměřsku z r. 1858
informační panely archeostezky č. 11, 12, 13 a 14
vykopávky na Zderazi a hatě u kostela
archeologové na trase vodovodu Lochenice – Holohlavy
archeologové na kopci u Trotiny
nálezy detektorem kovu

rodokmen Smiřických
rytina slavobrány v okolí Smiřic, pro krále Františka I.
články o rodu Smiřických ze Smiřic p. ing Plšek
náboženské poměry na Smiřicku r. 1651 - p. Josef Zeman
Rybníky na panství Smiřice v 16. a 17. století - p. O. Tikovský
knížka ,,Adresář a popis okresu Královédvorského" z roku 1903
knížka ,,Almanah" o výstavbě pomníku Otakaru Jedličkovi
Smiř. a Hol. v knize Hrady, zámky a tvrze České od Aug. Sedláčka
obraz habsburk. císařů a králů
mapa Rakouska-Uherska
ústava a státní správa Rak. - Uherska a království Českého
smiřická historická data z let 1790 - 1925
výpisky pana Zahálky
Z pamětí Františka Martina Uhlíře - kniha
Mitiskova kronika - p. ing Plšek
Pověsti z našeho okolí - kniha p. Matějky
kniha Z pamětí starého českého sedláka od Josefa Volfa

film o stádu ovcí procházejících městem z 2. sv. války
film o Smiřicích ze 70tých let
1 polovina filmu ,,200 let školství ve Smiřicích" -
( 2 půlka je záznam koncertu v Holohlavech )


Válka 1866:
válečný rok 1866 ve městě Smiřicích
informační panel o r. 1866 u zámku
informační panel o r. 1866 u mostku + bod Josefovské základny
informační panel o r. 1866 u nádraží

1. světová válka:
převrat 1918 ve Smiřicích, seznam padlých a seznam legionářů
přepis knihy o smiřických legionářích
skupinové fotografie z 1. sv. války

2. světová válka:
fotografie po gen. Reimanovi
válečné a poválečné fotografie od p. Litomiského
fotografie převedené z negativů p. Litomiského
foto ze dne 10.5.1945
foto ze dne 13.5.1945
konec války vypsaný ze smiřické kroniky
konec války ve vzpomínkách pamětníků
konec války na fotkách v hasičské kronice
sovětský syn pluku
Václav Morávek a Magda Rezková
Bedřich Bartošek ve vzpomínkách p. Formánka
oběti války z našeho okolí
průvodka balíku z nasazení a adresáti v Holohlavech
žádost o plášť nebo duši na kolo
pohlednice rozbité Prahy a Holic
Staroměstské radnice v Praze - květen 1945

Mapy:
Smiřice a Holohlavy na mapách
meziválečná mapa
staré plány různých částí Smiřic
mapa s místními názvy našeho okolí
mapa okolí z roku 1778
mapa prostoru nad nádražím z roku 1879
Černožice a Holohlavy 1888
mapa okresního hejtm. Králodvorského
mapa Jaroměřska
nerealizované plány rozvoje Smiřic

Město:
městský znak, razítka a smiřické zálepky
strážníci / policie
úřad - příběhy lidí v poště
smiřická kronika
celkové foto. Smiřic
panoramatické fotografie
hospody a restaurace
kulturní dům Dvorana   -    po rekonstrukci 1998  -    taneční ve Dvoraně
smiřický hřbitov
město - zimní den
město - zimní noc
město - podzimní noc
prodejny ve městě 22.1.2011
dětská hřiště ve Smiřicích a Holohlavech
sběrný dvůr na Zderazi
úpravy Palackého ulice
v roce 1919 vyšel zákon o zabírání bytů, i ve Smiřicích k tomu došlo

Smiřická pošta:
historie pošty
podoby razítek smiřické pošty
smiřické dopisy a další písemnosti
pečetě na dopisech
zálepky na dopisech
tiskopisy z pošty a nádraží
podoby korespondenčních lístků - do založení Československa
podoby korespondenčních lístků - po založení Československa

Pod Smiřice také patří:
vesnice Rodov
osada Trotina

Prostor zámku a kostela:
kostel ve Smiřicích - uvnitř
kostel ve Smiřicích - venku
kostel - večerní prohlídka 29.5.2015
kostel ve Smiřicích - opravy
varhany v kostele
rytina obrázku z oltáře kostela
noční fotografie kostela, zámku a okolí
zvony z kostelů
utržená věžička smiř. kostela
zámek ve Smiřicích
Liebiegové u zámku - foto z pozůstalosti rodiny
renovace zámku
nejstarší zobrazení kostela a zámku
model Smiřic z roku 1886
sousoší - sv. Jan Nepomucký
smiřický pivovar
městská knihovna
smiřický park
budování náměstí naproti zámku

Nádraží:
nádraží Smiřice
strážní domky a mostní váha
fotografie lidí u nádraží
jízdenky do vlaku
úpravy kolejiště
nehody na nádraží
parní lokomotivy
elektrické lokomotivy
vlakové soupravy
diesel motorové lokomotivy
pracovní stroje a jiné objekty
zrušená vlečka do firmy Malburg
oslavy 150 let dráhy ve Smiřicích

Holohlavy
celkové pohledy na vesnici
tvrze a hradiště v Holohlavech
holohlavský kostel
oprava věže kostela
nepovedená instalace věže kostela
noční fotografie
JZD Holohlavy
holohlavský hřbitov
porady učitelů školy 1880 - 1893
materiály související s vesnicí
dokumenty z obecního úřadu
holohlavské kroniky
zápisy schůzí MNV Holohlavy z roku 1945

Sbor církve čsl. Holohlavy:
Církev československá
pamětní kniha církve
jednota mládeže církve cčm

Pamětní kniha děkanství Holohlavy:
úvod a přehled děkanů
záznamy do roku 1900
záznamy od roku 1900
založení Církve Československé
náboženské průvody a jiné akce

Lidé v našem okolí:
společné fotografie lidí ze Smiřic
společné fotografie lidí z Holohlav
fotografie osob ze Smiřic se jmény
Dušek František - ochotnický divadelník
Jedlička Otakar - lékař a spisovatel
Ježek Ludvík - zahradník firmy Malburg
Juliš Jan - starosta Smiřic
Juričková Hana - koncerty ve smiřické kapli
Lefnar - podnikatelská rodina
Liebieg - majitel panství
Litomiský Jaroslav - smiřický fotograf
Malá Anežka - bojovnice proti nacismu
Malburgovi - rodina lihovarníků
Mautnerovi - lihovarníci
    Mautnerova nadace pro smiřické chudé
    mautnerův chudobinec a školka čp. 111
Munzar Luděk - herec
Muzikant František - sokol, legionář a důstojník
Netuka Jan - smiřický učitel
Novák Stanislav - hudební skladatel
Prokop Vojtěch - autor holohlavské kroniky
Skořepa Petr Pavel - smiřický učitel
Steinský - Sehnoutka - rodina průmyslníků
Šrámková Helena - malířka
Vachková / Osuská Pavla - operní pěvkyně
Vorel Josef - zahradník
Vorel Karel - sběratel historie, archivář
rodokmeny lidí
hledáme příbuzné z našeho okolí

Oslavy:
oslavy 1. Máje
další fotografie z 1. Máje
jiné průvody Smiřicemi
slavnost Trotina - meliorace říčky
oslava 75. let od otevření holohlavské školy dopoledne    -    odpoledne
dětské dny     1958    2009    2010     2012    2014   2015
foto z dětského dne v Holohlavech 2012
oslava konce 2. sv. války ve smiř. parku 8.5.2010
kolona amer. vozidel ve smiř. parku 7.5.2012

Jiné události:
pohřeb učitele Pešáka ( 1914 )
pohřeb Jana Pacáka řídícího v.v. ( 1958 )
v roce 1970 Závod míru projížděl po státní silnici Holohlavami
kandidátní listiny do voleb 1928 a 1931 a jiné kolem voleb
volby do zastupitelstev Holohlav a Smiřic v roce 2010
čarodějnice v Holohlavech 2007
čarodějnice v Holohlavech 2012
čarodějnice ve Smiřicích 2012
ohňostroj ve Smiřicích
Smiřický hrnec 2005
dětský maškarní karneval ve smiřické Dvoraně 2012
Hana Juričková - koncert ve smiřické kapli 2013
orientační běh ve Smiřicích 14.9.2014

Seznamy jmen lidí z našeho okolí
seznam starostů Smiřic
seznam čestných občanů Smiřic
poddaní v r. 1651 ve Smiř. a Holohlavech
soupis osob v Holohlavech z r. 1813
adresář a seznam lidí z roku 1903
seznam domů a obyvatel Smiřic v r. 1910
seznam majitelů domů ve Smiřicích na konci 2. sv. války
seznam zaměstnanců ve Smiřicích 1914
seznam zaměstnanců ve Smiřicích 1937 a 1945
hřbitovní deník Holohlavy - soupisy jmen, majitelé hrobů v r. 1930
seznam majitelů hrobů na hřbitově v Holohlavech v r. 2013
seznam našich zemřelých 1974 - 2012
seznam křestních jmen z kalendáře roku 1928

Seznamy žáků škol:
žáci holohlavské školy 1853 - 68
žáci holohlavské školy 1854, jiný zdroj
žáci holohlavské školy v ročníku 1879 - 80
žáci holohlavské školy 1881 - 84
žáci nové holohlavské školy r. nar. 1921 - 1968
žáci smiřické školy z r. 1854 - 1855
žáci smiřické školy z r. 1864 - 1865
žáci smiř. Rolnické školy 1930 - 1940

Sport
DTJ - dělnická tělocvičná jednota
    DTJ - sportovní akademie
    DTJ - cvičení
    DTJ - Hažová v Praze u Beneše, průkazky a reklama
TJ Sokol Smiřice - popis historie
    data z historie smiřického sportování v datech
    den sjednocení tělovýchovy 1945 ve Smiřicích
    fotografie z roku 1928 - výročí 30 let Sokola
    smiřický Župní slet v roce 1938
    fotografie sportovců do r. 1945
    fotografie sportovců z let 1945 - 1999
    fotografie sportovců od roku 2000
    Sokol - župy, Jednoty, razítka
    VII. Všesokolský slet 1920 + odznaky sletů
    kresby výboru VII sletu 1920 - pohledy
holohlavský nohejbalový turnaj trojic v roce 2012
    v roce 2013
    v roce 2014
    v roce 2015
házená ve Smiřicích
historie stavby Sokolského ( malého ) stadionu
skatepark - U rampa
víceúčelové hřiště u smiř. školy
tenisový oddíl Smiřice - historie oddílu
    album historických fotografií
    foto a přehled činnosti z roku 1957
    tenisové turnaje pamětníků 1977 - 2000
    tenisové turnaje pamětníků 2001 - 2010
    tenisové turnaje pamětníků od r. 2011
    seznam vítězů všech turnajů pamětníků
    tenisové turnaje čtyřher od r. 2004
    posvícenské turnaje čtyřher na závěr sezóny
    foto z jiných turnajů tenistů
    oslava 85 let klubu a otevírání klubovny
smiřičtí turisté
mažoretky Izabel z Holohlav
klub kuželkářů Zálabáci
    strará smiřická kuželna, jen s jednou dráhou
    záznamy a fotky klubu z let 1979 - 1981
    kuželkářská družstva - z roku 1962 a nové fotky
    znovuotevření kuželkářské dráhy
klub střelců

Fotbal ve Smiřicích
historie smiřického fotbalu
výstřižky z novin o smiřických fotbalistech do r. 1971
fotbalisté z let 1923 - 1956
fotbalisté z let1957 - 1959
fotbalisté z let 1960 - 1966
fotbalisté z let 1967 - 1971
další stará fotbalová mužstva
fotbalisté z r. 2006 - oslavy 85. let smiř. fotbalu
2. místo v poháru Coca Cola 2006
fotbalisté z r. 2011
mužstva na oslavě 90. let smiř. fotbalu 2011
silvestrovský fotbálek na hřišti potravinářské školy ve Smiřicích
historie stavby velkého stadionu


Další spolky
kniha pokladní Čtenářské besedy v Holohlavech
čtenářská beseda Smiřice
divadelní soubory ve Smiřicích
všechna divadelní představení - ze smiřické kroniky
divadelní soubor OCHOS Smiřice - Les vypráví
divadelní ochotnici Holohlavy
loutkové divadlo Holohlavy
pěvecký soubor Hanka    -    Hanka - druhá část
    knížka ,,Památník 25 let spolku Hanka" - kniha
    Hanka - oslava 25 let a svěcení praporu
    Hanka - starší pozvánky na akce souboru
    Hanka - novější pozvánky na akce souboru
    pěvecký soubor Zora a jeho spojení s Hankou
Jednatelská kniha pěv. spolku Hanka 1919 - 1950
dechová hudba Františka Čertnera
spolek mládenců ,,Rovnost"
hudební spolek ,,Tamburaši"
pěvecký sbor smiřické školy
dětské pěvecké sbory a LŠU
Junák Smiřice
Pionýři, ČSM, SSM
hasiči Smiřice
    staré fotky hasičů
    zbrojnice a technika smiřických hasičů
    oslavy 130. výročí založení sboru Smiřice
    požár kombajnu u Smiřic 25.7.2013
hasiči Holohlavy
loutkové divadlo Smiřice
    zákulisí loutkového divadla Smiřice 2015
smiřičtí rybáři
    rybářské soutěže
červený kříž
myslivecká sdružení
okrašlovací spolek Smiřice
jiné spolky

Od školky do důchodu:
vítání občánků
smiřická školka
holohlavská školka
holohlavská škola a její stavba
smiřická škola - stavba
  smiřická škola - fotografie
  smiřická škola - přístavba budovy
  smiřická škola - prohlídka školní budovy
  jiné materiály kolem školy
Masarykův dům - malá školní budova
Státní zemědělská škola a školní statek
    Státní rolnická škola - foto z praxe
SOU potravinářské Smiřice
zvláštní škola Smiřice
domov seniorů - penzion Smiřice

Bývalé firmy v okolí:
Osvald Malburg - rodina
   rodokmen rodiny
   fotografie z pozůstalosti rodiny (z webu)
   foto z pozůstalosti ( od Roberta Janka )
   firma
   plány firemních budov a přístaveb - do roku 1900
   plány firemních budov a přístaveb - po roce 1900
   jejich dům a chaloupka
   výrobky a reklama firmy
   perforované známky firmy - perfin M & S
   písemnosti firmy
   písemnosti firmy od Roberta Janka
   ceník lihovin
   ceník hořčice a octa
   výrobky f. Malburg - sbírka p. Janka
   lihovar a jeho přestavba
   miniaturky
   etikety firmy
   etikety firmy po znárodnění
pivovar Smiřice
   pivovar Smiřice - foto z alba
Liebieg - parní pila - později statkové dílny
Lefnar - stránka o rodině
   Lefnar - stránka o budovách
   Lefnar - reklama a jiné materiály
Bozner - cementárna
Hojný - puškař
pohřební ústav a klempířství Bartošek
mlýn - šrotovna - silo
cukrovar Smiřice - už zlikvidovaný
   cukrovar Smiřice - foto z roku 1984 a 1992
cihelna
prodejna Jan Schiefner
Státní statek Smiřice  1 část    2 část
   Důchod státního velkostatku
   Dvůr Holohlavy
   album fotografií Velkovýkrmen Smiřice
   setkání spolupracovníků statkových dílen a dopravy
   Gigant - Velkovýkrmna prasat
dřevotvar    sklad vyhořelý v r. 1980
smiřická spořitelna 1886 - 1945
Mahler Adolf, závod knihařský
smiřická lékárna
   kronika smiřické lékárny
lékaři a zdraví v našem městě a okolí
knihtiskárna Baborák a Brázda
sochařství Josef Tichý
Šmejda Josef, klenotník v Norsku
cukrárna - Albert Hejzlar
reklama firem z našeho města
účtenky firem z našeho města

Voda ve Smiřicích a okolí:
staré řečiště Labe kolem Smiřic
potopa v roce 1925
staré mapy vodních toků
regulace vodních toků
úprava vyústí Smržovského potoka do Labe - ,,Plivátka"
cesta k pramenům Jordánu
Jordán pod mostem v Holohlavech - ,,Brodek"
Jordán - přeložení koryta na jiné místo
budování lávky přes Jordán
plán závlah a odvodňovacích příkopů okolo Smiřic
meliorace okolo Smiřic
odvodňovací příkop Černožice - Smiřice
Mlýnský náhon a jeho zatrubení
Jalový odpad z Mlýnského náhona
rybník u Holohlav
koupaliště, které mělo být na Labi
biocentrum Obora
písníky v okolí Smiřic
první plavba lodí Smiřice

Labská cyklostezka
trasa cyklostezky Smiřice - Lochenice
trasa cyklostezky Smiřice - Černožice
práce na cyklostezce Hradec Králové - Kuks
mosty u Smiřic na cyklostezce
slavnostní otevření cyklostezky
cesta po cyklostezce do Jaroměře 9.7.2013
cesta po cyklostezce z Hradce Králové do Smiřic 12.8.2013
události kolem cyklostezky

Úpravy řečiště Labe
techn. zprávy z let 1920, 1937 a 1946
zápisy z jednání
mapa úpravy toku Labe
úprava koryta Labe v roce 1927
mapa a sezn. majitelů pozemků u Labe z r. 1936

Jezy a elektrárna:
jez a elektrárna na Labi
oprava elektrárny
zrekonstruovaná elektrárna
den otevřených dveří na jezu 19.9.2009
cukrovarský jízek na Labi - ,,u betonku"

Mosty:
plány Tyršova mostu
stavba Tyršova mostu
kamenný most vedoucí do zámku
mosty a jez na Šternberku
most vedoucí do Liebigovy třídy, dnes Hradecké ulice
mosty ,,Mezimostí", dnešní Zemanova ulice
most u smiřického kostela
most pro vlečku firmy Malburg + lávka u mostu
nový most přes Labe

Další objekty s vodou:
vodárenské věže a čerpací stanice v Holohlavech
výstavba vodovodu ve Smiřicích
vodovod v Nývltově ulici
vybudování studny u smiřické školy v r. 1908
výstavba kanalizace ve Smiřicích
smiřická čistírna odpadních vod

Počasí:
zajímavé mraky na naší obloze
přechod bouřky nad Smiřicemi 22.6.2011
poničené stromy po bouřce 5.7.2012
mraky nad Smiřicemi 12.7.2012
bouřková mračna nad Smiřicemi 22.8.2012
přechod fronty nad Smiřicemi 14.6.2015

Pohledy z výšky na Smiřicko:
letecká mapa z Oú. Holohlavy - 1945
letecká mapa z Oú. Holohlavy - 1996
foto ze střechy smiř. školy, sila a kostela
foto z věží kostelů
letecké pohledy - 1932
letecké pohledy - před 1975
letecké pohledy Petra Hoška z roku 1994
pohledy z hol. hydroglobu -.1997
letecké pohledy ing. Balcara - 1997
letecké pohledy - 2003
letecké pohledy Jiřího Kužely - 2004
letecké pohledy Tomáše Spurného - 2005
letecké pohledy Karla Ulmana - 2005
letecké pohledy na Holohlavy - 2006
fotografie Petra Hnika z obilního sila - 2006
letecké pohledy a video Jiřího Laburdy - 28.4.2007
pohledy na Smiřice z kabiny jeřábu - 2008
pohledy na Holohlavy ze střechy školy - 2008
letecké pohledy na Holohlavy - 10.6.2008
letecké pohledy na Smiřice - 10.6.2008
letecký výlet z Jaroměře na Sněžku - 2008
letecký výlet z Jaroměře na Šerlich - 2008
pohled z Bílé věže v HK ke Smiřicím - 2008
foto z věže kolotoče - 2010
pohledy na město z lešení u smřického kostela - 18.9.2010
večerní pohledy na město z lešení u smřického kostela - 18.9.2010
pohledy z věže holohlavského kostela - 12.2.2011
večerní pohledy z věže holohlavského kostela - 12.2.2011
pohledy na Holohlavy z lešení panelového domu - 24.8.2011
v Holohlavech nad Smiřickou ulici z plošiny pana Minaříka 23.11.2013
Smiřice ze střechy domu v Palackého ulici 3.7. 2014
fotografie Petra Hnika z obilního sila - 7.7.2014
ve Smiřicích nad Hradeckou ulici z plošiny pana Minaříka 15.7.2014
dr. Hottmar letěl balónem od Chloumku k Dobrušce - 23.9.2014

Okolí našeho města:
panorama Polabské nížiny
sochy v okolí
kamenné křtitelnice
Chloumek     1 část    2 část     3 část
  oslava výročí 900 let kostela sv. Václava na Chloumku
  cesty p. Trumhy na Chloumek a k Pardědubu
  výlet kolem rybníka na Chloumek
památné stromy v obvodu Smiřice
pamětní desky a křížky v okolí
vyřezávaná zvonička v Rodově
Boží muka z roku 1631
Červený kříž a kaplička
smiřický útulek pro psy
dům pro rasa (pohodnice / rasovna) na Bílém kopci u Smržova
vojenská továrna u Račic
rozhledna na Chlumu u Hradce Králové
na lyžích u Smiřic
fotografie kostelů z cest p. Houžvičky
článek o domovních štítech a několik příkladů z Holohklav
cesta ze Smiřic do Černožic
cesta na Zderaz a Trotinu
cesta ze Smiřic ke Smržovu - ,,Haťová" cesta

Vaše koníčky:
smiřičtí malíři
modely vrtulníků
fotografie Romana Andrýse
diorama holohlavské školy
auto Tatra T 603

Jiná témata:
zajímavé fotografie: do roku  2010   2010   2011   2012   2013   2014   2015
smiřické jablko
zrušené smiřické kino Máj
benzinová stanice u fy. Malburg
zavádění elektřiny v roce 1911
plány nepostaveného domu Františka Kryštofa
firma Jakub Bondy chtěla stavět ve Smiřicích továrnu
Smiřice na porcelánu
smiřičtí sprejeři
makrofotografie
reklama na fotografiích - česká reklama
reklama na fotografiích - cizí reklama
letadlo Etrich v Josefově + Zeppelin
vánoční přání
Smiřice - novoročenky
Holohlavy - novoročenky
propagace Smiřic
létající aparáty nad našimi hlavami
minulá podoba hlavních stránek smirice.eu

Dokumenty:
knížka ,,... za příčinou odhalení pomníku † O. Jedličkovi" z roku 1884
dělnická průkazka ČSD z r. 1927
členská knížka pivovarského průmyslu
odborová knížka Jednoty kovoprůmyslového dělnictva
legitimace Církve československé
vojenská knížka a foto Josefa Opletala
pracovní knížka - arbeitsbuch
pracovní průkaz ČSR
rybářské lístky a rybář. člen. legitimace

podoby křestních a rodných listů
podoby oddacích listů
podoby úmrtních listů
domovské listy Smiřic a Holohlav
sokolské vysvědčení
vysvědčení našich škol
výuční listy ze Smiřic
potvrzení občanství a zachovalosti
povýšení na vrchního adjunkta smiřického nádraží
trestní list z roku 1924


plán domu pro Smiřice z roku 1897
tiskopis Platební rozkaz z roku 1888
tiskopisy dražebních vyhlášek z Holohlav
žádost o osvobození od domovní daně smiřické školy
tiskopis domovní daně z roku 1943
tiskopisy pro pensijní a zdravotní pojištění z r. 1945
pojištění spolku Hanka proti požáru u banky Slavie z roku 1880
směnky
uhelný list z r. 1957
vkladní knížky spořitelny Smiřice
pozvánky
Národní souručenství - místní skupina Smiřice
Akční výbory Vítězného února 1948


Tváře učitelů z ročenky
Jiné stránky z našeho okolí
Dopisy - děkuji Vám