Holohlavy - nadjezd nad dálnicí s cestou do Habřiny - 1. část

Zpět na hlavní stránku     Další stránky o dálnici     Vykopávky na tomto místě     2. část fotografiídálnice dálnice
Tyto značky s čísly (zde 21 a 22) jsou na také na cestě do Rodova (20 a 19). 26.5.2018

dálnice
Nebyl jsem sám, kdo se byl podívat po trase tohoto úseku dálnice. 26.5.2018dálnice
Kliknutím se fotografie zvětší. 30.3.2019

dálnice
Auto za autem přejíždí přes cestu do Habřiny. 30.3.2019

dálnice
Za stromem v popředí (U Kříže) bude nadjezd. Vzadu jsou Holohlavy. 17.3.2019

dálnice
7.4.2019

dálnice
Ornice se vozí až k údolí Jordán 17.4.2019

dálnice
Objízdná trasa cesty z Holohlav do Habřiny.

dálnice
Pohled k Hradci Králové. 18.8.2019

dálnice

Pohled k Jaroměři. 18.8.2019
Kliknutím se fotografie zvětší.

dálnice
21.8.2019

dálnice
21.8.2019

dálnice
1.9.2019

dálnice
Nadjezd cestu do Habřiny trochu napřímí.
Fotografie je okopírovaná z filmu o dálnici.

dálnice
1.9.2019

dálnice
Kliknutím se fotografie zvětší. 1.9.2019

dálnice
Přes starou cestu je napříč položená nová vrstva, na kole se zatím projet dá. 22.9.2019

dálnice
Pohled k Holohlavům. 22.9.2019

dálnice
Naváží se podloží nadjezdu. Foto Mir. Volák 1.10.2019

dálnice
Cesta od Holohlav k Habřině už zmizela. 6.10.2019

dálnice
Pohled po dálnici směrem k Jaroměři. 6.10.2019

dálnice
Pohled na dálnici směrem k Hradci Králové. V sobotu, den před fotografováním, celý den pršelo. 6.10.2019

dálnice
6.10.2019
Kliknutím se fotografie zvětší.

dálnice
Boční pohled ukazuje postupně se zvedající nájezdy na most. 6.10.2019
Kliknutím se fotografie zvětší.

dálnice
Pohled na nájezdy od Školního statku. 14.10.2019

dálnice
Těleso nadjezdu od Holohlav. 20.10.2019

dálnice
Druhá strana nájezdu za mostem, pohled ke Kříži. S čistou botou se už projít nedá. 20.10.2019

dálnice
20.10.2019

dálnice
Na druhé straně už beton je. 20.10.2019

dálnice
Uválcované terasy nájezdu. 20.10.2019

dálnice
Pohled na nadjezd z hromady hlíny ležící směrem na Jaroměř. 20.10.2019

dálnice
10.11.2019

dálnice
10.11.2019
Kliknutím se fotografie zvětší.

dálnice
Pohled od holohlavského Školního statku směrem k polským hranicím.
Za technikou se zvedá těleso nadjezdu, haldy vlevo vzadu leží až k mostu přes údolí Jordánu.
Dva betonářské dopravníky stojí snad až u Jaroměře. 3.12.2019
Kliknutím se fotografie zvětší.

dálnice
Poslední dům holohlavské Zadní ulice, budoucí nadjezd, kostelík na Chloumku a Krkonoše. 3.12.2019

dálnice
10.12.2019

dálnice
Základy středních pilířů nadjezdu. 10.12.2019

dálnice
Jak vysoko půjde navážka, ukazuje fotografie nadjezdu stejné dálnice u Semonic ze dne 6.12.2019.

dálnice
10.12.2019
Kliknutím se fotografie zvětší.2. část fotografií