Holohlavy - nadjezd nad dálnicí s cestou do Habřiny

Zpět na hlavní stránku     Další stránky o dálnici v našem okolídálnice dálnice
Tyto značky s čísly (zde 21 a 22) jsou na také na cestě do Rodova (20 a 19). 26.5.2018

dálnice
Nebyl jsem sám, kdo se byl podívat po trase tohoto úseku dálnice. 26.5.2018