Odstranění sochy Klementa Gottwalda v Hradci Králové 14.1.1990

Fotografie jsou převedeny z negativů pořízených Václavem Prostředníkem.

Zpět na hlavní stránku      Informace o soše na cs.wikipedia.orgsocha
Negativy byly nastříhané, proto časové pořadí nemusí souhlasit.

socha socha

socha socha

socha

socha socha

socha

socha

socha

socha

socha

socha

socha

socha socha

socha socha

socha socha

socha
Socha patří Východočeskému klubu přátel vojenské techniky, stojí v Hradci Králové, část Rusek.
Zdroj: cs.wikipedia.org/ Foto Boris Jelinek