Smiřice - na běžkách po cyklostezce

Zpět na hlavní stránku

Cestu na běžkách projel a fotografie pořídil M. Škvrna v letech 2010 a 2017. Děkuji za možnost vystavení.lyže
Cesta začíná u garáží na starém Sídlišti. Mlýnský náhon protéka vlevo.

lyže
Vpravo vzadu jsou objekty nerealizované čističky na bývalém gigantu.

lyže
Nepoužívané stavidlo u bývalé vodárny, která sloužila cukrovaru.

lyže
Při pohledu proti směru cesty je vodárna velká budova uprostřed, vpravo je smiřická čistička odpadních vod.

lyže
Most přes mlýnský náhon cesta vedla dříve kolem gigantu na Zderaz.

lyže
Další stavidlo ( a nepoužívaný domeček vodárny vedle ) pro gigant.

lyže
Něco divokého.

lyže
Nový písník u Smiřic

lyže
,,Soutok" Mlýnského náhona s Labem. Cesta povede doleva, proti proudu Labe, zpět do Smiřic. Tady bude jednou most.

lyže
Pod Skálou.

lyže
Stopa u Labe.

lyže
Lyžařský provoz je i na druhém břehu Labe. Pohled směrem ke Skalici.

lyže
Ústí Malostranského potoka do Labe.23.1.2010 a 7.1.2017

lyže
Vlevo tovární budovy postavené původně pro dřevotvar. Vpravo domy starého Sídliště. 23.1.2010

lyže
Pro porovnání pohled ze dne 7.1.2017.
Budovy původního dřevotvaru dostaly novou podobu. Vpravo, před domy ulice Sídliště, vznikla nová ulice K Zahrádkám.

lyže
Vzadu stojí okály Fučíkovy ulice. Vpravo smiřická čistička odpadních vod 23.1.2010

lyže
Vlevo stojí stejná budova jako nahoře (bývalá vodárna pro cukrovar) 7.1.2017.

lyže
Labe zamrzlo 23.1.2010.

lyže
Oblouk Labe a cyklostezky mezi Smiřicemi a Lochenicemi 7.1.2017.

lyže
Most nad Mlýnským náhonem. Na minulých fotografiích jsme se zde vraceli zpět do Smiřic 7.1.2017.

lyže
Jiný den jel pan Škvrna až do Hradce Králové 9.1.2017.

lyže
Železniční přejezd před Lochenicemi 9.1.2017.

lyže
Most v Lochenicích 9.1.2017.

lyže
Cyklostezka k Předměřicím 9.1.2017.

lyže
Předměřický jez 9.1.2017.

lyže
Pohled z vozovky předměřického jezu proti proudu Labe 9.1.2017.

lyže
Dlouhá cesta, z Předměřic do Hradce Králové, vede pro druhém břehu Labe 9.1.2017.

lyže
Most na hradeckých Pláckách 9.1.2017.

lyže
U ,,pomníku" cyklostezky se fotograf obrací a jede zpět 9.1.2017.

lyže
Předměřický splav a elektrárna z pohledu od Hradce Králové 9.1.2017.