Holohlavy - U červeného kříže

Zpět na hlavní stránku

Holohlavy - U kříže Holohlavy - U kříže


V holohlavské školní kronice je dne 2. července 1881 tento záznam:
  Po velikém 10 dní trvajícím vedru přivalila se tento den po 4. hodině odp. strašná mračna s velikou vichřicí a spůsobila mnohých škod na polích, zahradách i staveních. V pravém slova smyslu válely se mraky po zemi. Síla větru dá se posouditi z toho, že zvonek „Umíráček“ vichřicí rozhoupán čtyřikrát zazvoniv ze zděří se vymknul a na podlahu ve vížce spadnul. Zuřícímu živlu padla za oběť pověstná „Lípa u Červeného kříže“. Starý tento strom měl půl metru nad kořeny přes 5 metrů v objemu, kmen až k první větvi 3 1/4 m,a průměr koruny obnášel 40 metrů. Výška celého stromu 22 metrů. Krajina ztratila touto, praví se přes 300 let starou lípou hlavní svou okrasu, neb ač stála v rovině přece ji daleko široko bylo viděti. Při kopání kořenů přišli dělníci pod hlavním kořenem na setlelé zčernalé kosti. Občané hodlají na tomto památném místě nyní tři lípy vsaditi a rozdrcený dřevěný kříž novým, dubovým červeně natřeným nahraditi.

  Děkanská kronika z Holohlav:
  Červený kříž u cesty z Holohlav do Habřiny byl postaven a 24.června 1883 o poutní slavnosti sv. Jana Křtitele v děk. chrámu. Odpoledne vedeno bylo procesí k novému kříži v polích panských a obecních, kde stála starodávná lípa a nyní vichrem vyvrácená a starý "Červený kříž" byl nyní od obce holohlavské postaven, který vysvětil děkan Nývlt a kázáním oslavil kaplan Kousal.

Holohlavy - U křížeHolohlavy - U kříže

Rostly tady čtyři lípy, dnes zůstala jen jedna. Říkali jsme tomuto místu U kříže. Foceno 25.3.2007

Holohlavy - U kříže
Pan Prostředník fotil v roce 1979.


Kaplička v Dlouhé ulici

kaplička Holohlavy

  Rudolf Andrýs píše:
  Za Napoleonských válek tábořili r. 1813 v okolí Holohlav Ruská vojska a zemřelí vojínové byli pochováni ve společném hrobě u kapličky, kde roste mohutný kaštan. Další památka na tyto události je v ohbí silnice ke Chlomku, kde stojí skupina čtyř lip a uprostřed pak pískovcový podstavec s litinovým křížem. Místu se říká U červeného kříže a byl opraven Klubem ochrany památek a přírody v Hradci Králové v r. 1976.
Foceno 15.3.2023