Smiřice a Holohlavy - panorama okolí

Zpět na hlavní stránku

panorama
Od poslední fotografie přibyla nová vodní plocha štěrkovny a částečně odkrytá plocha pole, kde se začíná budovat skladový areál firmy Penny. Naopak chybí bývalý cukrovarský komín. 6.6.2024

panorama
Oproti spodnímu podrobnému obrázku v krajině přibyla solární elektrárna, za ní nové věže sila a vpravo od bývalého "Gigantu" (u kterého chybí věže čističky) písník. Zelený pruh vpravo ukazuje trasu dálnice na Hradec Králové. 31.3.2017

panorama
Okolí Smiřic - 21.6.2005 - první část. Asi 8 krát zoom.

panorama
Okolí Smiřic - 21.6.2005 - druhá část

panorama
Okolí Smiřic - 21.6.2005 - třetí část