Smiřice - fotovoltaická elektrárna

Zpět na hlavní stránku

fotovoltaická elektrárna
Foto zasněžených panelů ze dne 2.2.2010. Panely musejí být čisté, jinak ztrácí výkon. Komín patřil dříve k cukrovaru.

fotovoltaická elektrárna
Stav dne 27.7.2009

fotovoltaická elektrárna
U Smiřic ( na Zderazi ) je budována fotovoltaická ( solární ) elektrárna 3,2 MWp.
Vzadu vede státní silnice Hradec Králové - Jaroměř - Náchod. O kousek dál by měla stejným směrem vést dálnice. ( Tedy, jestli se ji dočkáme. )

fotovoltaická elektrárna
Pohled ke Smiřicím. V prostoru bývalého cukrovaru, dnes firmy Agro, právě hoří uskladněný materiál. Státní silnice vede vpředu mezi stromy. 9.9.2012Z územního rozhodnutí o umístění dočasné stavby vyjímám:
  Druh a účel umísťované stavby: Zařízení fotovoltaické elektrárny pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření je otevřeným technologickým zařízením, sestaveným z fotovoltaických panelů - 16 010 kusů o celkovém ročním výkonu 3 GWh/rok, doplněných typovou trafostanicí TS 35/0,4 kV, obsahující dále objekty kabelová přípojka vn 35 kVa oplocení. Produkovaná energie bude dodávána do distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s
.....
  Fotovoltaické panely, polykrystalické solární panely UPSOLAR (dále jen „panely“) budou neseny pozinkovanou rámovou konstrukcí, která bude ukotvena do země pomocí ocelových zemních vrutů (délka vrutů cca 1.6 m ). Panely budou na konstrukci umístěny horizontálně ve čtyřech řadách nad sebou ve sklonu 30° s jižní orientací, panely budou spojeny po skupinách 17 – 19 panelů (dle výkonu panelů) zapojených v sérii. Osazeno bude celkem 16 010 kusů fotovoltaických panelů s výkonem od 190 W do 210 W. Mezi jednotlivými řadami panelů budou uličky 8 m. Výška šikmo osazených panelů nepřesáhne 3 m
.....
  Stavba fotovoltaické elektrárny se umísťuje na dobu dočasnou - na dobu třiceti let, tj. do 31.12.2039.

Z reklamní tiskoviny
První část elektrárny:
Stavební povolení 25. 3. 2009
Zahájení stavebních prací 25. 5. 2009
Kolaudace a připojení k rozvodné elektrické síti fotovoltaické elektrárny s výkonem 3,2 MW 25. 8.2009.
Slavnostní otevření 15. 9. 2009 v 15h.
Rozloha 8 ha
Počet nainstalovaných panelů 17460 ks
Celkový instalovaný výkon 3,245 MW.

Druhá část elektrárny:
Zahájení výstavby 15. 9. 2009 v 16h.
Stavební povolení 9. 9. 2009.
Zahájení stavebních prací 15. 9. 2009, 16h.
Rozloha 7,2 ha.
Počet nainstalovaných panelů 15 240 ks.
Celkový instalovaný výkon 2,85 MW.
V tiskovině je napsáno ,,rozestavěno", nejsem si jistý jestli v roce 2011 je vše dohotoveno.