Smiřice - psí útulek Zderaz

Město Smiřice v současné době psí útulek neprovozuje. Na tomto místě bude vybudován skladový areál.

Zpět na hlavní stránkuútulek pro psy
Fotografie přípravy útulku jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. 12.3.2003

útulek pro psy

útulek pro psy

útulek pro psy

útulek pro psy

útulek pro psyútulek pro psy
Byl jsem se podívat na útulek 12.2.2005.

útulek pro psy
Psi mají vykachlíkované vnitřní kotce s výběhem ven, jako v ZOO.
Město nemůže za to, jestliže Vám nějaký pes roztrhá slepice, což prý už pan ošetřovatel také slyšel.
O psy se 12.2.2005 staral pan Chlad. Vypravoval mi, že zde měli pěkného malamuta.
Prý byl tak chytrý, že když utíkal, nejdříve si prokousal díru v pletivu,
potom si přinesl k díře rohožku, a aby se nepopíchal o pletivo, přistrčil ji k díře a pod ní podlezl.

útulek pro psy
12.2.2005útulek pro psy útulek pro psy
Vichřice v noci na 19.1.2007 poničila také střechu útulku. Budovy vzadu patří bývalému Gigantu. Foto od p. Reichové.psinec
Psí útulek stál 23.3.2019 mezi bývalým Gigantem (firma Mach) a zdí zlikvidovaného statku Zderaz (vpravo).
Kliknutím se fotografie zvětší

útulek pro psy
23.3.2019

útulek pro psy
23.3.2019Ze zápisu zastupitelstva města Smiřice 14.12.2020:
... odstoupení od realizace psího útulku.
   Bc. Tuzar vysvětlil, že se dlouhodobě se stavbou počítalo, nicméně s ohledem na nejistou ekonomickou situaci se dospělo k názoru, že stavět útulek v této době je luxus a prostředky by se měly vložit do jiných důležitějších investičních akcí. Na rozhodnutí měla vliv i provozní politika útulku, kdy odbor správy majetku prověřoval provozní náklady jiných zařízení. Jen za rok 2019 činily provozní náklady našeho útulku 419 tis. Kč, u nového se očekávají náklady ještě vyšší. Psi, kteří jsou tam nyní umístěni, budou přesunuti do útulku v Lukavici, kde nám 4 kotce zarezervují. Neumístitelný pes bude umístěn za roční poplatek 15 tis. Kč, pro umístění dalšího psa je stanoven roční poplatek 5 tis. Kč, vše vyjde ročně celkem na 30 tis. Kč. V rozpočtu se tedy počítá s 30 tis. Kč jako fixními náklady na psy a navíc s 20 tis. Kč jako případnou podporou útulku.
   K dotazu Bc. Novotného, jak útulek využívá DDM, uvedl Bc. Tuzar, že se jedná o kroužek provozovaný paní Labíkovou.známka    známka
Smiřické psí známky.