Smiřice - psí útulek

Zpět na hlavní stránku

Oficiální stránky psího útulku ve Smiřicích jsou --- na této stránce ---psinec
Dosavadní umístění psího útulku se má změnit.
23.3.2019 stojí mezi bývalým Gigantem (firma Mach) a zdí zlikvidovaného statku Zderaz (vpravo).
Kliknutím se fotografie zvětšíPro doplnění ze zápisu zastupitelstva města Smiřice 14.12.2020:
... odstoupení od realizace psího útulku.
   Bc. Tuzar vysvětlil, že se dlouhodobě se stavbou počítalo, nicméně s ohledem na nejistou ekonomickou situaci se dospělo k názoru, že stavět útulek v této době je luxus a prostředky by se měly vložit do jiných důležitějších investičních akcí. Na rozhodnutí měla vliv i provozní politika útulku, kdy odbor správy majetku prověřoval provozní náklady jiných zařízení. Jen za rok 2019 činily provozní náklady našeho útulku 419 tis. Kč, u nového se očekávají náklady ještě vyšší. Psi, kteří jsou tam nyní umístěni, budou přesunuti do útulku v Lukavici, kde nám 4 kotce zarezervují. Neumístitelný pes bude umístěn za roční poplatek 15 tis. Kč, pro umístění dalšího psa je stanoven roční poplatek 5 tis. Kč, vše vyjde ročně celkem na 30 tis. Kč. V rozpočtu se tedy počítá s 30 tis. Kč jako fixními náklady na psy a navíc s 20 tis. Kč jako případnou podporou útulku.
   K dotazu Bc. Novotného, jak útulek využívá DDM, uvedl Bc. Tuzar, že se jedná o kroužek provozovaný paní Labíkovou.útulek pro psy
23.3.2019

útulek pro psy
23.3.2019útulek pro psy
Smiřický psí útulek najdete na Zderazi u bývalého Gigantu. Cestou od železničního přejezdu
mezi domem a statkem prochází silnice na bývalý Gigant, z této cesty odbočíte vpravo k samostatné budově. 12.2.2005

útulek pro psy útulek pro psy
Psi maji vykachlíkované vnitřní kotce s výběhem ven, jako v ZOO.
Město nemůže za to, jestliže Vám nějaký pes roztrhá slepice. Což prý už pan ošetřovatel také slyšel.
O psy se 12.2.2005 staral pan Chlad. Vypravoval mě, že zde měli pěkného malamuta.
Prý byl tak chytrý, že když utíkal, nejdříve si prokousal díru v pletivu.
Potom si přinesl k díře rohožku a aby se nepopíchal o pletivo, přistrčil ji k díře a pod ní podlezl.

útulek pro psy útulek pro psy
Vichřice v noci na 19.1.2007 poničila také střechu útulku. Budovy vzadu patří bývalému Gigantu. Foto od p. Reichové.

známka    známka
Smiřické psí známky.