Černožice - pohlednice - firma Steinský - Sehnoutka

Zpět na hlavní stránku sbírky

Černožice
Továrny p. Sehnoutky v Černožicích.
Dopisnice. Beran, restauratér v Černožicích. Fr. Guld, c. ak. dvorní fotograf, Josefov. Neodeslaný pohled.

Černožice
Dopisnice poslána 22.5.1911, vydal Beran restauratér, foto Fr. Guld Josefov

Černožice
Villa ,,Sehnoutková" Černožice: Nákl. J. Beran, Černožice. Foto Pádr, Smiřice Odesláno za ČSR.

Černožice
Vydal Beran restauratér v Černožicích, foto Fr. Guld, c. a k. dvorní fotograf, Josefov.

Černožice
Přádelna a tkalcovna bavlny J. SEHNOUTKA v Černožicích n. Lab.
LKTD

Černožice
Pohled odeslaný 24.7.1936.

Černožice
Sehnoutkův dům pro trpící v Černožicích n. L. - Grafo Čuda Holice. Pohled odeslaný 12.12.1952.

Černožice

Černožice
Pohled byl poslán 30.9.1945, vydal M.J.S. ( starý most v Černožicích )

Černožice
Posláno 1949, vydal M.J.S.

Černožice
Textilní závody Sehnoutka - Steinský.
Velkonákupní společnost družstev.
Restaurace u nádraží Jos. Šandery
Černožice nad Lab. Fotoatelier A. Nygrin. Praha XII. Nakladatel Jos. Šandera. Pohlednice byla odeslána 2.9.1933.

Černožice
Text vzadu: Sehnoutkův dům v Černožicích n. L. Kříž nad vchodem do ústavní kaple v den jeho svěcení 19.12.1937
Grafo Čuda Holice v Č.