Smiřice - pohlednice
pohledy na domy

Zpět na hlavní stránku sbírky

Smiřice
Obchod Bartošek. Odesláno 8.5.1901. Na razítku pošty příjemce je nahoře Hořenowes a dole Hoříněves. - E. Velim, fot. novinky, Praha

Smiřice
Neodeslaný pohled

Smiřice
Odesláno za Rak. Uherska. Poznámka vzadu říká, že je to Veverků domek č.8 ve Smiřicích.

Smiřice
Rakousko Uhersko po roce 1908. Dům po levé straně Palackého ulice. Později u něho stála benzínová stanice.

Smiřice
1912 sedlářství Jan Joneš. Neodeslaný pohled.

Smiřice
J. Junek, Fotograf. Atelier Smiřice. Neodeslaný pohled.

Smiřice
Pan Brož mi vysvětlil, že na pohledu je prý vyfoceno první kolo ve Smiřicích, které mělo zakroucená řidítka ( ,,berany" ).
Foto J. Pešek, Smiřice. Neodeslaný pohled.

Smiřice
Obchod Jana Juliše.
Text: Rodina Julišova srdečně blahopřeje ku čestnému vyznamenání Velectěnému pánovi
JUDr. Vítovi Vrbovi, setníkovi auditorovi do Krakova. Odesláno v roce 1908.

Smiřice
Vpředu je nápis: Chrám ( sbor ) československé církve ve Smiřicích n/ L - 4396 Nákl. V. Šotola Smiřice n/L. Neodeslaný pohled

Smiřice
Vzadu SBOR CČS Holohlavy ve Smiřicích.

Smiřice
Pohlednice nebyla odeslaná.

Smiřice
Datum odeslání 13.8.1930. Odesílatel posílá snímek svého domu. Podpis začíná písmenem K.