Smiřice - pohlednice
pohledy na městský hotel a Dvoranu

Zpět na hlavní stránku sbírky

Smiřice
Směr pohledu je snad od zadní části Městského hostince ke kostelu.V. Šotola Smiřice

Smiřice
1906. ,,Anitta", Vídeň V., Diehlg. 47. 1499. Ofoceno.

Smiřice

Smiřice

Smiřice
Na straně je text: To jest ten nový ...? přistavěn. (z německé aukce)

Smiřice
Rudolf píše, že posílá fotografii jejich kasáren. "Děláme tuhé cvičení! Cvičíme již s kvérami !"
Odesílateli se stýskalo " Proč neobětujete pro mne pár řádků. Každý již obdržel mnoho dopisů !"
Značka vydavatele F.Z.K.V. - Razítko má datum 11.11.1914

Smiřice
Fotografoval K. Dvořák, dvorní a komorní fotograf - Josefov, Smiřice, Vydal Adolf Mahler, knihařství a obchod papírem ve Smiřicích.

Smiřice
Nakl. A. Mahler, Smiřice

Smiřice
Pohlednici vydal Mahler, odeslána byla17.3.1928

Smiřice
Zelená varianta.

Smiřice
Datum na razítku 30.IX.1925.

Smiřice
Pohled poslaný 7.9.1927.

Smiřice
Pohlednice odeslaná 10.1.1927.

Smiřice
Nakl. V. Šotola, Smiřice.

Smiřice
Pohlednice sloužila jako nabídka pro vydavatele pohlednic, za války pohlednice podléhaly obrazové cenzůře,
viz schvalovací razítko na jedné z nich - nemusela být ani vydaná.

Smiřice
Nakl. Adolf Mahler, Smiřice - Za Rak. Uherska po roce 1908

Smiřice
Odesláno 17.8.1917. Nakl. A. Mahlera ve Smiřicích

Smiřice
Reklama ,,Falešná kočička". Bez vydavatele. Odesláno 4.11.1939

Smiřice
Kampak se poděla ta paní s dítětem?
Smirschitz. Smiřice. M. Javorovský, Sadská. Freig. 9374. Vydáno za 2 svět. války.

Smiřice
Foto I.Holoubek. Nakladatelství Orbis Praha.

Smiřice
Datum na známce asi 1932.

Smiřice
Pohlednice sloužila jako nabídka pro vydavatele pohlednic, za války pohlednice podléhaly obrazové cenzůře,
viz schvalovací razítko na jedné z nich - nemusela být ani vydaná.