Holohlavy - pohlednice

Zpět na hlavní stránku sbírky

Holohlavy
Pozdrav z Holohlav Nákladem Josefa Lefnara v Smiřicích n. L. 1902
Foto okopírované z internetu.

Holohlavy
Pohlednice poslaná 16.9.1937. Holohlavy z pohledu od Smiřic, vydal Šmejda Smiřice.

Holohlavy
Holohlavy - statek.

Holohlavy
Vrch Chlomek. Nákladem Rudolfa Šmejda, Smiřice - 1936

Holohlavy
Neznášov - Nákl. F. Lhotský
Pohlednice ukazuje kostel na Chloumku. Foto z aukce.

Holohlavy

Holohlavy
Foto okopírované z internetu.

Holohlavy
Foto ofocené z kalendáře.

Holohlavy
Posláno 18.12.1943

Holohlavy
Holohlavy. Odesláno 7.7.1943

Holohlavy
Holohlavy. Odesláno před 2 sv. válkou. Křižovatka Dlouhé ulice a ulice Na Kopečku.

Holohlavy
Zkomolený název obce: Holohlavy. Pohled z druhé strany oproti fotografii nahoře. Zvonička je již odstraněná.

Holohlavy
Nová škola v Holohlavech, vydala místní školní rada - tiskem Ad. Horáka ve Smiřicích

Holohlavy
Holohlavy, Obecná škola. Pohled odeslaný 14.8.1940.

Holohlavy Holohlavy

Vpravo: Ve prospěch národní jednoty Severočeské. Na razítku je datum 6.6.1906

Holohlavy Holohlavy
Vlevo: Před rokem 1904. Ve prospěch Národní jednoty severočeské. Na věži kostela ještě nejsou hodiny.
Vpravo: Ladislav Petrásek, kaplan v Holohlavech. Čistá dopisnice. V. Kotrba, Praha

HolohlavyHolohlavy
Vlevo: J.L.Petrásek, farář v Rapicích, věnuje v upomínku na devítileté působení v tomto kostele a celé osadě.
S Pánem Bohem ! Jeho podpis s datumem 4.9.1921 je vlevo nahoře. Vydal Štenc Praha.
Vzadu je nápis: Vydal ve prospěch kostela J.L.Petrásek, kaplan z Holohlav, 1916

Vpravo: Na přední straně pohledu je text: Starobylý děkanský kostel v Holohlavech u Smiřic,
dle originálu sl. Heleny Šrámkové, akad. malířky z Prahy.
Vzadu je nápis: Vydal ve prospěch kostela J.L.Petrásek, kaplan z Holohlav, 1916


Holohlavy Holohlavy
Vlevo: Datum odeslání 29.8.1900
Vpravo: Z Holohlav si holku neber - musel bys mít na ni hever - musel bys jí heverovat -
ona nechce ráno vstávat - vem si holku z Habřiny - ta má aspoň peřiny.

Holohlavy Holohlavy
Druhá strana dopisnice vlevo nahoře. + Druhá strana dopisnice vpravo nahoře s textem:
Lidová písnička z Jaroměřska - Kresba: Jiří Škopek
Pro městské muzeum v Jaroměři vydalo VČN - 1919

Holohlavy
Foto z webové aukce.

Holohlavy Holohlavy
Foto okopírované z internetu.
Průhled od kostela k faře. + Možná je vpravo jen fotografie interieru holohlavského kostela.