Smiřice - pohlednice
Palackého třída a hotel Andrejsek

Zpět na hlavní stránku sbírky

hotel Andrejsek
Hotel Andrejsek stojí vlevo. Nákladem A. Mahlera ve Smiřicích - 1915

hotel Andrejsek
Jiná varianta.

hotel Andrejsek
Další varianta stejné pohlednice, tady se zlatými okny (odlesk ) a domalovanými listy na stromech.

hotel Andrejsek
Nákl. Frant. Špaček Smiřice n. / L. Odesláno asi v roce 1915

hotel Andrejsek
Smiřice n Lab. - Palackého třída. Nákladem A. Mahlera, knihkupectví, Smiřice.

hotel Andrejsek
Kolem roku 1920. Hotel Andrejsek

hotel Andrejsek
Datum odeslání 10.8.1927. Nákladem A. Mahler, knihkupectví, Smiřice.

hotel Andrejsek
Nakl. A. Mahler, knihkupectví, Smiřice n. L.

Smiřice
Na jiném stejném pohledu je datum odeslání 3.3.1929.

hotel Andrejsek
Vydal: Nakl. Rudolf Šmejda, pap. a knihařství, Smiřice, vytiskl Bromografia Sadská,
razítko : Rudolf Šmejda, knihvazačství, papírnictví prodejna časopisů ve Smiřicích. kolem roku 1930.
Vpředu před domem čp. 25 vpravo stojí řezník Kaube.

hotel Andrejsek
Pohlednice sloužila jako nabídka pro vydavatele pohlednic, za války pohlednice podléhaly obrazové cenzůře,
viz schvalovací razítko na jedné z nich - nemusela být ani vydaná.