Smiřice - pohlednice kostela

Zpět na hlavní stránku sbírky

kostel kostel
Vlevo: Datum odeslání 4.10.1904. Nákl. H. Mahlera ve Smiřicích. Vpravo: Odesláno 6.10.1908. Nakl. Adolf Mahler, Smiřice

kostel kostel
Vlevo: Datum na razítku je 3.VII.1922.
Vpravo: Pohled odeslaný 24.2.1923.

kostel kostel
Vlevo: Pohled odeslaný 10.7.1914 před odjezdem do Temešváru vydal Mahler.
Vpravo: Další podoba - foto z aukce.

kostel kostel
Vlevo: Razítko má datum 23.IX.1943. Nákladem knihkupectví Adolf Mahler Smiřice. Grafo Čuda Holice
Vpravo: z aukce

kostel kostel
Vlevo: Jiná verze pohlednice vpravo. Foto z webu.
Vpravo: Nákladem knihkupectví Adolf Mahler Smiřice. Grafo Čuda Holice

kostel kostel
Vlevo: Neodeslaný pohled.
Vpravo: Odesláno 4.9.1936. Vydala Bromografia

kostel kostel
Vlevo: Foto z webu. Vpravo: Razítko má datum 13.6.1918. Nakl. Adolf Mahler, knihkupectví, Smiřice

kostel kostel
Vlevo: J. Javorovský, Sadská - Razítko R.Šmejda papírnictví Smiřice - do roku 1947.
Na jiné stejné pohlednici je vytištěno: M.J.S. / Nákl. R. Šmejda, papírnictví, Smiřice.
Vpravo: Antonín Baše, posluchač hospodářské školy, odeslal pohled 20.1.1939.

kostel kostel
Vlevo: Z aukce - 1909.
Vpravo: Pohled odeslaný 20.8.1928.

kostel kostel
Vlevo: Datum odeslání 27.6.1931. Nákladem A. Máhler, knihkupectví Smiřice.
Vpravo: Vchod do zámku za války posílá pan Šmejda jako snímek na rozmnožení a dodání pohlednic dle objednávky.
Veškerou zodpovědnost za reprodukční práva bere na sebe, tak zní text na druhé straně, razítko a podpis.
Na jiném pohledu je nápis: M. Javorovský, Sadská. Existuje i pohled s nápisem: Nákladem Ad. Mahlera, Smiřice

kostel
Smiřice, Náměstí - ofocený pohled ze sm. archivu, kolem r. 1940.

kostel kostel
Vlevo: Smiřice: Kostel. Odesláno 26.4.1941
Vpravo: Nakladatelství Orbis Praha

kostel
Po roce 2000, vzadu s nápisy: Chapel Of The Revelation Of The Lor... by Lenka http://lenka.redbubble.com
Autorka fotografie Lenka Čížková se za svobodna jmenovala Eslerová a bydlela v Holohlavech --- zde je její stránka ---
Tato a další fotografie jsou --- na této stránce ---

kostel
Nakl. A. Mahlera, knihkupectví, Smiřice