Smiřice - malované pohlednice

Zpět na hlavní stránku sbírky

Smiřice
Zlatá pohlednice z roku 1901

Smiřice
Adresa: Velectěná paní, paní Aloisie Skořepová, choť ředitele měšťanských škol ve Smiřicích.
Text vpředu: Milostivá paní ! Lístek s takovýmto pohledem na Smiřice jistě ve Vaší sbírce dosud není i osměluji se
Vám jej tedy zaslati. Vyprošuji si pozdrav na pana chotě. Ve vší úctě Rudolf Steinský. Odesláno 10.3.1898 z Hořic.
Ofoceno - pohled na Smiřice od nádraží.

Smiřice
Pozdrav ze Smiřic. Nákladem: Ed. Veselovského. Dopisnice odeslaná v roce 1903.

Smiřice
Datum na razítku je 28.11.1899. K dostání u A. Mahlera ve Smiřicích. U Th. Bóhm ve Novém Městě nad Met.

Smiřice
Odesláno dne 29.8.1899. Umělecký závod Karel Schwidernoch, Vídeň 2.
Na zadní straně je vytištěno "Pouze pro adresu". Není tady napsáno Dopisnice ale Korespondenční lístek.

Smiřice
Na webu jsem objevil mírně odlišnou pohlednici se známkou 1901.

Smiřice
K dostání u A. Mahlera ve Smiřicích. U Th. Bóhm ve Novém Městě nad Met

Smiřice
Nákladem Jana Schiefnera ve Smiřicích

Smiřice
Datum odeslání 4.8.1901. Vydal V.Kupfer, Poděbrady