Smiřice - pohlednice
pohledy z věže kostela

Zpět na hlavní stránku sbírky

Smiřice
Datum odeslání 4.9.1901. Nákl. Ed. Veselovského.
Atelier ku zhotov, omalování a ošmelcování dopisnic. E. Velim, Praha, Žitná ul. č. 4.

Smiřice
Dopisnice odeslaná 18.11.1901, pohled na mlýn a Holohlavy vzadu.

Smiřice
Fotografuje a ručně koloruje E. Velim, Kr. Vinohrady 1001. Odesláno 5.8.1901

Smiřice
M. Javorovský, Sadská. Neodeslaný pohled. Kolem roku 1937 - 38

Smiřice
Pohled na mlýn a Holohlavy. M. Javorovský, Sadská.

Smiřice
Pohled směrem k Holohlavům. Foto Zdeněk Menec, Nakladatelství Orbis Praha

Smiřice
Ručně koloroval a dodal E.Velim, Král. Vinohrady 1001

Smiřice
Foto Zdeněk Menec, Nakladatelství Orbis Praha

Smiřice
Vydal FotoFon Praha 1929

Smiřice
M. Javorovský, Sadská

Smiřice

Smiřice
Obrázková censura s datumem 23.7.1943

Smiřice
Firma Malburg. Datum 25.VII.1942. Existuje i varianta s nápisem Smiřice vlevo dole.

Smiřice

Smiřice
Nápis: Smiřice - Sokolský stadion. M. Javorovský, Sadská. Neodeslaný pohled. 1933 - 39

Smiřice
Razítko R. Šmejda Papírnictví Smiřice. M. Javorovský, Sadská.

Smiřice Smiřice
Vlevo: Na pohledu je razítko 1920 - 1945 , 25. výročí trvání státních zeměděl. škol ( Smirschitz ) M. Javorovský, Sadská.
Vpravo: Pohled z věže na sever.

Smiřice
Druhá strana jiné stejné pohlednice, jako obrázku vpravo nahoře.
Obrázková censura Uvolněno. Frei uvolněno M.Z.
Rok nahoře může být špatně přečtený.

Smiřice Smiřice
M. Javorovský, Sadská. + Foto z webu.