Smiřice - pohlednice
pohledy na zámek

Zpět na hlavní stránku sbírky

Smiřice
Smiřice
Adresát této fotopohlednice je Slečna Betta Drdová u fy. Janeček a Ladmann Královské Vinohrady Grégrova ulice.
Mařka mimo jiné píše: ,,Z čeho má člověk největší strach to vždy dobře skončí. - Já také vůbec ani u raportu nebyla, -
Měla jsem zůstat v Praze až do čtvrtka - Teď toho lituji."
Odesláno v roce 1916.

Smiřice
Datum na razítku je 1915.

Smiřice
Datum na razítku je 29.12.1914.

Smiřice
Nákladem A. Mahlera ve Smiřicích. 28440. Dep. 1914. Pohled odeslaný v roce 1915.

Smiřice
Pohled odeslaný 12.4.1915.

Smiřice
Fotopohled neodeslaný, vzadu rok 1927.

Smiřice
Vzadu je popis Smirschitz - Smiřice. M. Javorovský, Sadská, Freig 937

Smiřice
Odesláno 1.I.1909. Nakladatel Fr. Špaček, Smiřice

Smiřice
Odesláno 9.2.1915. Nakl. Rudolf Šmejda, Smiřice

Smiřice
Smiřice n. Labem - Zámek Vydal V. Šotola, Smiřice n. L. - Nákladem vlastním.

Smiřice
Nak A.Mahler, knihkupec, Smiřice. Vydáno 1922.

Smiřice
Nápis na pohledu Smiřice n. Lab. Zámek, nyní státní rolnická škola. Nakl. V. Šotola, Smiřice. V. Kutik odeslal 5.3.1931

Smiřice
Jiná verze textu. Archiv Smiřice.
Pak Kupka popsal pohled: "do roku 1924, tehdy byl odstraněn břečťan".

Smiřice
Nak. A.Mahler, knihkupectví, Smiřice n L.

Smiřice
Na druhé straně pohledu nahoře jsou podepsaní lidé např. Lefnarová, Mahlerová, Nováková, Škopová, Horáková atd.

Smiřice
S nápisem Smiřice n/L. Zámek, státní rolnická škola. Nákladem A. Mahler, knihkupectví Smiřice

Smiřice
Stejná pohlednice jako nahoře, s číslem 4666/3. Vpravo je text stejný.

Smiřice
Stejná pohlednice jako nahoře, s číslem 4665/4 a textem V. Šotola, Smiřice n/L. Vpravo je text stejný. Datum na razítku je 21.3.1928

Smiřice
Datum na razítku 14.VII.1936

Smiřice

Smiřice
Státní rolnická a hospodářská škola. Nákl. Rudolfa Šmejda, papírnictví a knihařství, Smiřice. Vydáno 1935

Smiřice
Vzadu je text: Dopisnice, Státní rolnická škola spojená s Odbornou hospodářskou školou ve Smiřicích n. L. ( Okres Jaroměř )

Smiřice
Smirschitz. Smiřice. Grafo Čuda Holice

Smiřice
Smiřice n. Labem. Foto Jan Kulich. Orbis. Pohlednice z roku 1958 / 59

Smiřice
Tisk Progrestisk Hradec Králové - Fotografie, úprava, litografie Fišer

Smiřice
Foto I. Holoubek - Nakladatelství Orbis Praha