Smiřice - pohlednice
pohledy na zámek a okolí

Zpět na hlavní stránku sbírky

Smiřice Smiřice
Vlevo: Nákladem A. Mahlera. Dopisnice odeslaná za Rak. Uherska po roce 1908.

Vpravo: Adresát: pan vládní rada JUD. Rudolf Hotowetz I. sekretář obchodní a živ. komory pražské atd. atd. Odesílatel píše "
Z krátké dovolené dovoluji si Vaši Slovutnosti zaslati srdečný a uctivý pozdrav. Vyprošuje si zároveň milostivým dámám
uctivé ruky políbení znamenám se v hluboké úctě Vaši Hou (?) oddaný K. Lang."
Adolf Máhler, knihařství a obchod papírem v Smiřicích.

Smiřice Smiřice
Vlevo: Nákl. A. Mahlera, knihkupectví Smiřice. Pohled byl odeslaný 16.3.1945
Vpravo: Smiřice - Nákladem Ad. Mahlera, Smiřice

Smiřice Smiřice
Vlevo: Vydal V. Šotola, Smiřice n. L. - Nákladem vlastním. Pohled odeslaný za 2 sv. války
Vpravo: Pohled vydaný po r.1939 - výjezd ze zámku. Německé nápisy označují, že zde je Zemědělská poradna, Rolnická škola
a Odborná škola hospodářská. V bráně pivovarský povoz se sudem, který byl převážen ,, Na Lednici" do sklepů.
Nakl. R Šmejda

Smiřice
Fotil M. Javorovský, Sadská za 2. sv. války

Smiřice
Nemusí to být pohled. Kolem roku 1952

Smiřice
Pohlednice sloužila jako nabídka pro vydavatele pohlednic, za války pohlednice podléhaly obrazovécenzůře,
viz schvalovací razítko na jedné z nich - nemusela být ani vydaná.

Smiřice
Církevní slavnost na nádvoří u zámku. Vzadu v rohu vyráběl smiřický pivovar.

Smiřice
Památník osvobození. Vydal Orbis

Smiřice
Stranově obrácená fotografie. Vydal Orbis

Smiřice
Smiřice n. Labem, Zámek
Vydal V. Šotola, Smiřice n. L. - Nákladem vlastním. Na známce je president Beneš.

Smiřice
Fotografie, úprava, litografie Fišer - Hradec Králové - Dlouhý formát.

Smiřice

Smiřice