Pohlednice v česko-ruském jazyce
vydávané v Rusku pro československé vojáky

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home


Zadní strana všech zde zobrazených dopisnic má tuto podobu. Text je češtině a ruštině.
Tyto texty jsou přepsané pod pohledy.


Vlevo: Plnomocník československé vlády pro Rusko Bohdan Pavlů s velitelem československého vojska na Rusi generálem J. Syrovým.
Vpravo: President Československé republiky T.G. Masaryk.


Dr. Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre Slovensko.


Vlevo: V.J. Klofáč, ministr národní obrany Československé republiky.
Vpravo: Dr. K. Kramář, vůdce československé delegace na mírové konferenci.


Vlevo: Vlastimil Tusar, ministerský předseda Československé republiky.
Vpravo: František Tomášek, předseda československého Národního shromáždění.


Vlevo: Eduard Beneš, ministr zahraničních záležitostí Československé republiky.
Vpravo: Velitel 1. střelecké Husitské divize plukovník Švec. † 25.10.1918


Vlevo: Generál Janin, vrchní velitel československých vojsk.
Vpravo: Pomník padlým bratřím na hřbitově v Irkutsku.


Vlevo: Plukovník B. F. Ušakov, náčelník štábu gen, Gajdy, umučený bolševiky ( 1918 )
Vpravo: Na výzvědách ( 1. pluk ).


Rychlopalné dělo v činnosti ( u Sally ).


Penza.


Ťumeň.


Jekatěrinburk.


Zlatoust.


Dělostřelci při práci ( u Kultuku ). Údarníkova toileta.


Řetěz 11. roty 1. pluku před Čišmani.


Obvaziště úderného praporu u Kultuku. Lékařská prohlídka u Kultuku.


1. pluk na Vrchním Usloně u Kazaně.


Československé části v čele s generálem Gajdou prochází Irkutskem ( 1918 )


Husitský válečný vůz na slavnosti v Irkutsku ( 1918 ).


Ukořistěný ,,broněvik" u Murina ( 1918 )


Bolševiky poškozený most přes řeku Bělou ( 1918 )


Bolševické barikády na stanici Zabituj ( 1918 ).


Oddych v lese ( 1918 ).


Reprodukce plaket Ducháče-Vyskočila: 1. Vlast v okovech ( Probuzení, Vzpoura )


Prapor 1. československého střeleckého pluku.