Materiály z doby Rakouska-Uherska

Nevlastním žádné materiály.

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home


Oficielní sbírka pro Červený kříž, Válečnou pomocnou kancelář, Válečný zaopatřovací ústav.
Spol. válečná vlajka. Rak. uh. obchodní vlajka.


Báseň z chorálu ,,Hrob v dáli" spolku ,,Černého kříže".
Čistý výtěžek připadne polovinou pomocnému komitétu ,,Černého kříže" a zbytek obdrží Svaz pozůstalých po vojínech, místní skupina.
Jednostranná kartička.


,,Hrob v dáli". Pražský památník na vojíny v cizině pohřbené ( Olšany, IX. hřbitov ).
V. Neubert Smíchov vydal tuto třídílnou pohlednici. Levá část.


Pravá část.


Báseň Hrob v dáli ! na jedné ze stran pohlednice nahoře. Na prostřední jsou linky a třetí zadní je prázdná.


Sběrna Četby pro raněné a nemocné vojíny. Činná na radnici staroměstské v Praze
vzdává uctivý a vroucí dík slavnému obecnímu úřadu ve Smiřicích,
za dary a podporu v památné době války z roku 1914.
První a třetí strana přeloženého poděkování.


Části praporu Uherského pluku z roku 1918.


Ruská ruční azbuka