Pohlednice doby Rakouska - Uherska
kasárna

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home


Litoměřice - Leitmeritz
K.k. Landw.- Inf. - Truppen - Divis. Komando u. neue -Knaben-Volks- u. Bürgerschule
Verl. J.J. Schweizer 1908.


Litoměřice - Gruss aus Leutmeritz a Elbe.
Kaserne des K.K. Landwehr-Infarterie-Regiments Nr. 9. / Elbansicht.
Verlag: Fritz Demin, Leitmeritz a. Elbe 1909.


Beroun náměstí
Pohled adresovaný 29.6.1914 na adresu: Spanilá slečna Rozi Voltrová, vila Malburg, Smiřice
Ferd. Hauner, Beroun 10500Klatovy
Dopisnice čl. klubu turistů. ,,Gratie" V. J. Chmelíček, Plzeň, Husova 67, 1925.


Nagyvárad. A vár keleti oldala.
105 K.J. Bp. Törv, védve 1915/19 Bc.


St. Michael in Obersteier mit k. k. Reservespital - Lagerbaracken. ( nemocnice ) Hanschirik Felix, St. Michel


Floridsdorf, Wien XXI Barackenlager
Verlag Josef Popper, Wien, II. Taborstrasse 26 - 1917 Nr. 24125 Musterschutz


Vlevo: Klosterneuburg
Verlag Anna Forstreiter, Kantineurin in Klosterneuburg 4779 79116b
Nakl. dopisnic K. Zuna, Král. Vinohrady, Vávrova tř. 31. Odesláno 1924.
Vpravo: Kostelec n. L.
Nákl. dopisnic K. Zuna, Král. Vinohrady, Vávrova tř. 31. Odesláno 18.11.1924.