Rakousko Uhersko - kolky
Kais Kön Österr Stempel Marke

Děkuji sběrateli za fotografie.

Zpět na hlavní stránku

sbírka - homekolek
4 krejcary.

kolek kolek
6 krejcarů.

kolek
12 krejcarů.

kolek
15 krejcarů z roku 1867.

kolek
30 krejcarů

kolek
50 krejcarů z roku1865.

kolek kolek
12 fl. a 1 fl. ein gulden.

kolek kolek
Fünf kreuzer vlevo z roku 1870 a další bez udání roku vydání.

kolek kolek
Kolky natištěné na dokumentu 5 krejcarů z roku 1871 a z roku 1875.S rokem vydání.

kolek kolek
Ein kreuzer z roku 1885 a 1 kr. z roku 1893.

kolek
5 krejcarů z roku 1875.

kolek kolek
5 kr. z let 1879 a 1893.

kolek kolek
5 krejcarů z let 1881 a 1883.

kolek
5 krejcarů z roku 1888.

kolek kolek
10 krejcarů z let 1881 a 1883.

kolek kolek
15 krejcarů z let 1879 a 1881.

kolek kolek
15 krejcarů z let 1883 a 1888.

kolek
15 krejcarů z roku 1885.

kolek kolek
50 krejcarů z let 1888 a 1893.

kolek
75 krejcarů z roku 1893.

kolek kolek
2 heller z roku 1910 a 10 heller z roku 1893.

kolek kolek
30 heller a 1 Krone z roku 1910.

50 krejcarů