Císařové a králové nejjasnějších rodů Habsburského a Habsbursko - Lotrinského

autor Josef Rupert Přecechtěl ( *20. 1. 1821 - +17.5.1897, kněz řeholní, spis. a kreslič český )Zpět na hlavní stránku

Habsburkové
V Muzeu v Jaroměři mi dovolili ofotit papírový nástěnný obraz rytin císařů a králů Habsburského a Habsbursko - Lotrinského původu.
Nahoře zleva:
Ferdinand III., Leopold I. Der Grosse, Josef I., Karl VI.,
Maria Theresia, Franz I. Stephan, Josef II., Leopold II.,
Franz I., Fërdinand I., Franz Josef I.

Habsburkové
V jedné školní matrice jsem objevil ,,objednávku" na oslavu narozenin císaře Františka Josefa I. z roku 1916.


Habsburkové
K upomínce a oslavě 40-letého panování jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
1848 - 1888, Viribus Unitis, Chromolitografie J. L. Bayer, Kolin. Okopírováno od pí. Karliakové.