Pohlednice a fotografie vojáků 1. sv. války

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home

Syrový
SyrovýBratře - generále Syrový !

  Čtyři dlouhé, bojů i strastiplné roky uplynuly od doby kdy poprvé zavlál prapor odboje nad šiky prvních českých vojáků. Kdy poprvé po tři sta létech zvedla se česká pěst proti nepříteli.
  Chvějícím srdcem vzpomínáme těch skromných začátků ČESKÉ DRUŽINY. Jež však svou prací brzy na sebe obrátila zraky vojevůdců. Znovu tanou nám na mysli obrazy, kdy v zapadlých vesničkách Karpat předli svůj sen o Českém Vojsku, o Českém Vůdci a Velkých Vítězstvích.
  Čtyři dlouhé roky přenesly se přes naše hlavy, než dopřáno nám bylo viděti realisaci našich dávných snů a tužeb. Za tu dobu však značně prořídly naše řady a jen nám nepatrnému zbytku Prvního Tisíce českých vojáků popřál osud viděti plody práce České Družiny a jsme šťastni, že dnes u příležitosti výročí založení České Družiny můžeme předstoupiti před TEBE, jenž vyšel Jsi z našich řad a pozdraviti Tě jako prvního československého generála, dávno zdaného vůdce. Přejeme Ti ze srdce, aby Sudba dopřála splniti Tobě naše poslední svaté přání, abys nás dovedl přes Nová Vítězství ke konečnému Cíli: do Svobodné Stověžaté Matičky Prahy.
  Čeljabinsk 11./X. (28./IX.) 1918 R.
  Sjezd starodružiníků.

-Fluxa
Vlevo je fotografie. Vpravo Bratr legionář Josef Fluxa ze Smiřic 1918. (Otkrytoe pismo)

Josef Siblík
Vlevo: Ing. Josef Siblík 1928, vpravo Na vzpomínku od ,,jenerála na pensi". Poručík Anatol Pelikán. Čeljabinsk 22.1.1919

Josef Rezek
Vlevo: Nikolaj Mamontov na zadní straně je text: „Novoselice roku 1917“
vpravo Ruský legionář Josef Rezek, učitel Smiřice 1920

-
Vlevo: 19.8.1918 - 18 hod T2 sc F11 u stan Jekatěrinburg., vpravo V.I.Lenin (Otkrytoe pismo)

-
Vlevo: (Otkrytoe pismo)
vpravo Major Vašátko. Vladivostok 28.III.1920 ( Post Card )

rub
Zadní strana pohlednic generálů Francie - dole

-

-

-

-

-
Vpravo: Vítězi nad Němci. Jaffre, Maistre, Foch, de Maud´huy. Nákl. J. Plicha Praha I.-321

-
Vlevo: plukovník Josef Jiří Švec
vpravo Maršál Poch, vrchní vojevůdce spojených armád dohody ve světové válce.

ŠtefánikŠtefánik
Vlevo: Dr. M. R. Štefánik, první ministr války Československé republiky narodil se dne 21.7.1880 v Košiariskách na Slovensku.
Zahynul tragickou smrtí při svém návratu létadlem do osvobozené vlasti dne 4.5.1919 u Vajnor na Slovensku
Vydala: Nezávislá jednota čsl. legionářů a Kruh přátel - Odbočka Smíchov. Vpravo (Otkrytoe pismo)

BenešBeneš
Vlevo: Zahraniční ministr Eduard Beneš, vpravo Dr. Eduard Beneš - Unie Praha

WilsonWilson
Vlevo: Doktor Woodrow Wilson, president Spojených států severoamerických. Vydal: J.P.P. 3010 J. Plichta, Praha I.-321,
vpravo Woodrow Wilson, Unie Praha