Pohlednice z doby Rakouska - Uherska se značkou L&P

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home

lp lp
Ukázky značek na pohledech

1614 1651
Vlevo: č. 1614 ( ? ) Gott schütze Dich !
Vpravo: č. 1651 - Behüt´ Dich Gott - Auf Wiederseh´n !- Jiná verze pohlednice je bez horního textu.

1631
č. 1631
Zurückgeschlagener russischer Vorstotz an der deutsch-russischen Greitze.

1644
č. 1644
Eroberung der ersten französischerr Fahne

1650 1653
Vlevo: č. 1650 - Behüt´ Dich Gott - Auf Wiederseh´n !
Vpravo: č. 1653

1656
č. 1656
Überraschte französische Patrouille

1657
č. 1657
St Quentín. Flucht der Engländer.
1657
č. 1657 jiný nápis na stejném čísle
Durchbruch durch die englischen linten bei Ypern

1658
č. 1658
Schlacht bei Metz.

1659
č. 1659
Tannenberg Vernichtung einer russischer Kavallereiebrigade

1681
1681
Die Vernichtung einer russischen Brigade
durch deutsche und österr.-ungar. Truppen

1682
1682
Z bojů proti Rusům.
Odražený útok ruské jízdy rakousko-uherským a německým vojskem.

1683
č. 1683
Kämpfe gegen die Russen in den Karpathen

1684
č. 1684
Zurückgeschlagener russischer Vorstotz an der deutsch-rusischen Grenze.

1685
č. 1685
Kämpfe gegen die Russen Deutsche u. österr.-ung. Vorposten.

1686
č. 1686
Postup vojska do Ruského Polska.

1691
č. 1691
Rakouské motorové batterie.

1707
č. 1707
47. cm Brummer
Jiná se stejným číslem má text: Schwere Belagerundgsgefchütze vor Verdun.

1673 1714
Vlevo: č. 1673
Vpravo: č. 1714 - Dater ích rufe Dich ?

1710
č. 1710
Schinere Kämpfe bei Ypern

1717
č. 1717
,,Der treue kamerad"

1737 1781
Vlevo: č. 1737
Vpravo: č. 1781 - Schlacht in den Argonnen

1757
č. 1757
Oesterr.-ung. feldartillerie im Feuergefecht.

1780
č. 1780
Verfolgung der Russen in Ostpreuzen.

1783 1791
č. 1783 - Alarm + Vpravo: č. 1791 - Am grabe des Kameraden.

1798 1799
Vlevo: č. 1798 - Světová válka. Oddělení strojních pušek v zákopech.
Vpravo: č. 1799 - Z bojů v Ruském Polsku. General jízdy Dankl přehlíží transport ruských zajatců.

1800 1801
Vlevo: č. 1800 - Noční útok na kozáckou brigádu u Limanové
Vpravo: č. 1801 - Z bojů v Karpatech.

1802 1803
Vlevo: č. 1802 - V zákopech. Dárky z domova
Vpravo č. 1803

1805 1806
Vlevo: č. 1805 - Rakousko-uher. motorová batterie
Vpravo: č. ? - Z bojů na Dunajci.. Stejná německá pohlednice s č. 1806 měla text Kämpfe am Dunajec.

1807 1808
Vlevo: č. 1807- Z bojů v Haliči. Odražený útok na vojenský vlak.
Vpravo č. 1808 Kämpfe in den Karpathen

1817
č. 1817
Gebet vor der Schlacht.

1819 1821
Vlevo: č. 1819 - Generaloberst Conrad v. Hötzendorf. Generalstabschef der österr.-ung. Armee.
Vpravo: č. 1821

1824 1825
Vlevo: č. 1824 - Siegreiche Schlacht an der ostpr. Grenze
Schwere Niederlage und Flucht der russ. Armee an den Masurischen Seen
Vpravo č. 1825 - Kämpfe Russisch - Polen. Flucht einer russ. Batterie.

1826 1829
Vlevo: č. 1826 - 42 cm brummer.
Vpravo: č. 1829 - Po bitvě.

1827
č. 1827
Z bojů v Karpatech.

1828
č. 1828
Z bojů v Haliči. Útok jízdy.

1830
č. 1830 ?
Auf Vorposten in Feindesland.

1836 ( ? )
č. 1836 ( ? ) - Vítězné bitvy v Haliči. Dobytí opevněných nepřátelských zákopů spojeneckým vojskem.

1839
č. 1839
Zurückgeschlagener französischer Kavallerie - Angriff bei Arras
Text je také proveden v modré barvě.

1841 1842
Vlevo: č. 1841 + vpravo: č. 1842 - Weltkrieg.

1844
č. 1844

1845 ?
Vlevo: č. 1845 - Kńmpfe gegen die Russen. Artillerie-Angriff
Vpravo: č. ? - Z bojů v Karpatech.

1850
č. 1850
Unter Hindenburg !

1857
č. 1857
Kämpfe gegen die Italiener.

1865
č. 1865
Kämpfe bei Ypern. Ein Angriff von Engländern, Hindus und Turkos auf befestigte Stellungen wird erfolgreich abgewiesen.

1866
č. 1866
Du lieber Gott schütze unfern Vater und latz kehren ihn heim.

2060
č. 2060 - Kde domov můj ?
Lepogravure ,,Processed in Austria"

2133
č. 2133
Kämpfe gegen die Russen. An der bessar abischen Grenze.

2432_II
č. 2432_II - Šťastné Vánoce !

2275
č. 2275
Kämpfe in Serbien.

5305(?)
č. 5305(?)
Loučení, loučení jak je to těžká věc - Rozloučení s posádkou.

?
č. ?
Schlacht in den Argonnen.