Pohlednice z doby Rakouska-Uherska
Válečná nemocnice v Pardubicích

Nevlastním žádné pohlednice.

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home


Válečná nemocnice v Pardubicích. Vnitřek baráku.
K.K. Co. 7896a - 1915. Nakl. Josef Štěpán, Pardubice.
Františka Woltrová ze Smiřic. Mařka píše:
,,Milá maminko ! Odpuste mi že jsem Vám déle nepsala neb jsem si o láhev přeřízla prst tak jsem nemohla psáti....."


Válečná nemocnice v Pardubicích
První část skládačky.
K.K..Co. 8619a-1917 Foto. J. Pírka, c. a k. dvorní fotograf


Válečná nemocnice v Pardubicích
Druhá část skládačky.


Z c.k. karantenní stanice v Pardubicích
Foto-atelier Deyl v Pardubicích. 231-15 Odesláno 16.7.1916.


Válečná nemocnice v Pardubicích
Nakl. Jos. Kučera, Pardubice. Foto. J. Pírka, c. a k. dvorní fotograf
Odesláno 3.9.1916.