První světová válka - World War I

Úřední pohlednice
Červeného kříže, Válečného pomocného úřadu Úřadu pro válečnou péči

Offizielle karte für :
Rotes Kreuz, Kriegsfürsorgeamt Kriegshilfsbüro


Pohlednice nacházím v němčině i češtině. Dávám přednost české verzi.
Nevlastním žádné pohlednice. Zdroj pohlednic: soukromá sbírka a internet.

nižší čísla - lower 
sbírka - homevyšší čísla - higher

Pohlednice s čísly 301 - 310


302
Nr. 302
Offiziellepostkarte Des Kriegshilfsbüros Des K. K. Ministeriums Des Innern, Zu Gunsten Der Flüchtlinge Aus Dem Süden

303
Nr. 303
Offiziellepostkarte Des Kriegshilfsbüros Des K. K. Ministeriums Des Innern, Zu Gunsten Der Flüchtlinge Aus Dem Süden
Hafen Von Lussingrande

304
Nr. 304

305
Nr. 305
Offiziellepostkarte Des Kriegshilfsbüros Des K. K. Ministeriums Des Innern, Zu Gunsten Der Flüchtlinge Aus Dem Süden

306
Nr. 306

308
Nr. 308
Offiziellepostkarte Des Kriegshilfsbüros Des K. K. Ministeriums Des Innern, Zu Gunsten Der Flüchtlinge Aus Dem Süden

309
Nr. 309

310
Nr. 310