První světová válka - World War I

Úřední pohlednice
Červeného kříže, Válečného pomocného úřadu Úřadu pro válečnou péči

Offizielle karte für :
Rotes Kreuz, Kriegsfürsorgeamt Kriegshilfsbüro


Pohlednice nacházím v němčině i češtině. Dávám přednost české verzi.
Nevlastním žádné pohlednice. Zdroj pohlednic: soukromá sbírka a internet.

nižší čísla - lower 
sbírka - homevyšší čísla - higher

Pohlednice s čísly 341 - 350


341
Nr. 341

342 343
Nr. 342, Nr. 343

344 347
Nr. 344, Nr. 347

345
Nr. 345

346
Nr. 346

348
Nr. 348

349
Nr. 349

350
Nr. 350