První světová válka - World War I

Úřední pohlednice
Červeného kříže, Válečného pomocného úřadu Úřadu pro válečnou péči

Offizielle karte für :
Rotes Kreuz, Kriegsfürsorgeamt Kriegshilfsbüro


Pohlednice nacházím v němčině i češtině. Dávám přednost české verzi.
Nevlastním žádné pohlednice. Zdroj pohlednic: soukromá sbírka a internet.

nižší čísla - lower 
sbírka - homevyšší čísla - higher

Pohlednice s čísly 391 - 400


391 392
Nr. 391
Vpravo: Nr. 392- K-H-B - Offizielle Postkarte Zu Gunsten Der Hilfsaktion ,,Kälteschutz"


393394
Nr. 393, Nr. 394

395
Nr. 395

396
Nr. 396

397
Nr. 397

398
Nr. 398

399
Nr. 399

400
Nr. 400