První světová válka - World War I

Úřední pohlednice
Červeného kříže, Válečného pomocného úřadu Úřadu pro válečnou péči

Offizielle karte für :
Rotes Kreuz, Kriegsfürsorgeamt Kriegshilfsbüro


Pohlednice nacházím v němčině i češtině. Dávám přednost české verzi.
Nevlastním žádné pohlednice. Zdroj pohlednic: soukromá sbírka a internet.

nižší čísla - lower 
sbírka - homevyšší čísla - higher

Pohlednice s čísly 591 - 600


591
Nr. 591

592
Nr. 592
Sieges-Dankmesse des II. Landdesschützen-
regiments am 12. VII. 1915 am Presena-
Gletscher (2800 m )
,,Ehrenhalle der k.k. Landwehr."
Herausgeben vom k.k. Ministerium
für Landesverteldigung

594
Nr. 594

595
Nr. 595

596
No. 596

597
Nr. 597

599
Nr. 599

600
Nr. 600