Rakousko Uhersko - vojáci

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home

Nevlastním žádnou pohlednici nebo fotografii.

Fotografie mají normální velikost pohlednice. Pro přílišnou velikost jsou odstraněny z fotografií nepodstatné části.
Jestliže poznáte svého předka, napište mi. Bylo by skvělé, kdyby neznámí lidé dostali jména.


VIII./98. II. Zug.
Od p. Poláčkové.


VIII./98. III. Zug.
Od p. Poláčkové. Na druhé straně fotografie jsou tužkou napsána jména: Josef Eltochler a Franz Michl.

Základní organizační jednotkou pěchoty byl pěší pluk. Pluk (něm. Regiment) se dále dělil na čtyři15 prapory (něm. Bataillon, zkráceně Baon.), každý prapor dále na čtyři setniny (jinak též „roty“; něm. Kompagnie), setnina na čtyři čety (něm. Zug) atd. Dle normovaného početního stavu v době války měla mít každá četa přibližně 60 mužů, setnina 250, prapor 1000 a pluk 4000 mužů. Ne všichni muži však činili bojový stav, neboť do celkového stavu pluku se počítal také pomocný personál. Bojový stav jednoho praporu byl od 800 do 900 mužů, pluku pak 3200-3600.
Zdroj: is.muni.cz/th/nuejg/Dulicek_DP.pdf


Jan Škop posílá 7.9.1916 domů do Smiřic podobenku sebe a svých známých.
Podle zařazení ve sbírce by to mělo být v Itálii.


Ať žije polovička 1914 - Hoch die halfte
K.u.K. Inf. Regiment No. 31 (?) 1914 - 15


Václav Sehnoutka ze Smiřic dostal pohled s textem:
Drazí rodiče !! Zasílám Vám obraz naší útočné čety. Fotografoval nás pan Junek ( on jest Regimentofotograf ) zrovna o štědrém dnu.
V pozadí Vidíte naší podzemní dílnu. je to skrovné obydlí ale jenom když je kam hlavu sklonit v zdejších sněhových bouřích. Líbá Váš Vás Oldřich.
Práno dne 21.ledna 1918
Sattler & Lissy, k.k. Erzh. Kammerfotografen. Turn - Teplitz


Na adresu Jan Škop, Smiřice přišel v září 1915 od syna Jana pohled s textem ...zasílám Vám podobenku mou. Jedeme v pátek nebo v sobotu ráno.....


1912 - 15 ,,Hřímavý pozdrav z naší polovičky zasílá Černý"


Na památku věnuje František Kučírek 1914. Razítko fotografa: L. Lorenz fotograf Jaroměř
1913 (?)


Teta Františka Rezková v Hoříněvsi dostala tuto pohlednici.
Hamann & Lehmann, Trautenau, Schulengasse.


Rudolf Largajolh, Kammerphotograph, Brixen 1915


Jiří Vachek ze Smiřic dostal z 5.6.1916 České Lípy pohled - ...zasílá Váš Karel.


Pohled dostal strejda Václav Patka, strojvůdce c.k. s.z. dráhy. ( severozápadní ), Jaroměř. Byl odeslaný 6.4.1917 z Terezína.
,,....Teď Vám zasílám snímek našeho oddělení. Jsem v prvé řadě na levé straně druhý od kraje. Moc mě to sluší že ano ?
..... dnes celý den mám prázdno němci odešli do kostela jsme jen češi doma. 16 neb 20 máme jíti odsud někam do Wideňského nového města...." Podpis nečitelný.


Pardubice 1.5.1917 - barák č. 28, sázení do skleníků.