Rakousko Uhersko - vojáci

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home

Nevlastním žádnou fotografii.
Jestliže poznáte svého předka, napište mi. Bylo by skvělé, kdyby neznámí lidé dostali jména.


Lazaret Vamberk
Pobočka C. a K. záložní nemocnice v Hradci Králové
Slečna Františka Vašatová u p. Stariho Příkazi, p. Doudlebi. ,,Milá sestro ! ....posílám slíbenou pohlednici ... od bratra B."


Světová válka 1914 - 15


26.10.1915 odeslal F. Fátor z Dubence pohlednici panu Josefu Zilvarovi do Hořeněvse.


Marie Češková - Zemanová, choť soudního rady ve Smiřicích dostala od manžela tento pohled.
Foto Karl Hintner & Sohn, Salzburg. Odesláno ze Salzburku 5.8.1915.


Josef Kadrle píše 2.3.1916 slečně Mařence Černé.


Ctěná paní Filomena Knoulichová, Pastviny u Klášterce nad Orlicí dostala pohled:
Přijmi můj tisícerý pozdrav a na tisíce políbení, zde ti zasílám českou chasu s kterou dnes na večer o páté hodině odjíždím do pole,
ani jsem ti jí nechtěl poslat, neb tam jsem celý poškrábaný a stojím tam jak strašidlo v zelí
líbá tě na tisíckrát Tvůj manžel, neplač vždyť se zas brzi vrátím. psáno v pátek ráno.
Moderne Photographie ,,Scl-Ka" Wien


Aničce Moravcové, Nový Drahoš u Chvojna, napsal 30. dubna 1917 Jan Keclík
Text: ,,Važte si nás nebudem III. 18 I.R. 12 setnina". 3.18. Inf. Baon, 12. komp. I. četa. Fedpost 624.


Aničce Moravcové, Nový Drahoš u Chvojna, napsal 8. srpna 1917 Jenouš ( Jan ) Keclík III. / 18. Inf. Baon. 12. Komp. F. Feldpost 624.


Polní mše v České Lípě.
25.5.1915 si píše Fran ( ? ) mamince Albertině Čerrtnerové do Jaroměře o nové boty.
Piše až teď, protože z hraní ani nevyšli.
( František Čertner měl ve Smiřicích kapelu, která později přešla do pod Státní statek - možná je pohlednice od něho)
Julius Schwarz, Photograph B. Leipa.


Hoch die Hälfe !
Adresa: Pan Josef Keclík, topič v c.k. kruhové cihelně ve Smiřicích.
,,Z Liberce dne 26.3.1912 Drazí rodiče ! ...Zasílám Vám podobenku z naší polovičky vojny. Tolik nás jen zbylo z 32 mužů.
Zároveň rád bych přijel na Velikonoce domů a nemám na cestu, proto bych Vás prosil můžeteli, byste mi poslali, ale do 30. t. m.
bych o tom věděl, bych mohl prosit o orláb ( dovolenou ), neb musíme o týden dřív prosit. ... Váš Frantík"


Fot. R. Altman, Dabrova. 3. Maja No. 4.


Paní Marie Hronešová, obchod uhlí, Hradec Králové II u Špyce dostala fotografii z Jičína s pozdravem od
Josefa Zelendy K.K. Landšturmregiment N. 11 12 Komp. Felpost č. 52


18. pěší pluk před odjezdem do pole 1914.


Na druhé straně je text: ,,most stavěnýod 6/2 Pion Kom. v listopadu a prosinci - 23 prosince odchod do Briha ( ? ) na Čihacon ( ? )"


Pohled napsaný v Innsbrucku 26. dubna 1915 doatala paní Ninda Fidrmucová z Chotěboře. ,,....Takto jsme přijeli z Rivy ... Arturo ( ? )
Atelier Zech, Innsbruck


V Petrinji ( Chorvatsko ) 14. listopadu 1914. Antonín Holý


1916 Zvařol Tvala ( ? )
Cellofix - Postkarte D.R.P. Nr. 176323


Na památku svojí ošetřovatelce vjenuje A(?)nrácz Károly 1916. III. 11.
Odresováno: Sbor dobrovolných hasičů ve Smiřicích
,,Pozdrav z České Lípy ostal jsem nadále u zdravotního oddělení a pojedeme brzo do Moskaly. Pozdrav na všecky Beran."


Josefov 1914 - 1915
K. Dvořák, fotograf, Josefov - Joseffstadt.


Na smutnou upomínku z nemocnice ze Solnohradu dne 25. března 1917 Josef Kasík
Antonín Novotný, sedlář. č.50 hasič


Erinnerung an Kriegs - Jahr 1914 - 1915 der Sattler Wilhelmsburg
Gustav Simon Photograph, St. Pölten.