Rakousko Uhersko - vojáci

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home

Nevlastním žádnou pohlednici nebo fotografii.

Jestliže poznáte svého předka, napište mi. Bylo by skvělé, kdyby neznámí lidé dostali jména.


Alois Kudela v Olomouci
Adresováno: Veledůstojný Pán p. Vilém Šmíd, kooperátor v Porubě, rák. Slezsko u SvinovaVlevo: ,,Milému kamarádu, stoupenci ligy protialkoholistické, ,,na uvzpomeun"
věnují Živko Novi Sad 21.3.1915
Vpravo: podpis vpředu Živko .. Kamenica 20.1.1915
Anna Černochová napsala: ,,Živko Suboticsányi ( zrejme Slovinec s pomaďarčeným menom Subotičáni )
Major K. Hortovecký, podľa jednej hviezdičky na límci, tmavý podklad.".


Vlevo:1915 - atelier Haman & Lehmann Trautenau, Schulengasse.
Vpravo: Razítko:Lorenz Fotograf Jaroměř.


Bez popisu


Anna Černochová: ,,dôstojníci ( sediaci ), zrejme zugsfuhreri , čatári ( 3 hviezdičky ) so svojimi pucákmi ( nad nimi stojacimi )".
Fotogr. Atelier W. Leukert, B.-Leipa.


Correspondenz-Karte. Připsáno datum 1910


Uprostřed: J.V. Babický.


Vlevo: připsáno 1915
Vpravo: Fotogr. Atelier ,,Elite", Reichenberg / Bhm.


Vlevo: Hradec Králové 13.9.1914 na adresu:Václav Zilvar, v Přepychách ,,Milý příteli !
...My zde se připravujeme na odjezd do pole. Někteří z nováčků maj již válečný mundur a já jsem již také zapsán.... V. Král".
Vpravo: I. Spálenka, komorní fotograf, Benešov u Prahy.


Vlevo: Na podobence poslané sestře a švagrovi je F.M.
Vpravo: adresát Ctěný přítel Zilvar Václav, u sálu v Přepychách. Odesláno 4.11.1914.
,,Milý příteli. zde přijmi obraz naší nedělní společnosti a při pohledu nám budiž ti vzpomínkou, že jsi již také legrutem veselé vojny.
V Hradci spolu bojovat již nebudem, neb odjíždíme snad do Kuklen a naše tábořiště vesnické, budeme se učit snášet pohostinosti
stodol. Kdo ví co ještě veselého nás čeká...."


Vlevo: adresát Anežka Kučerová, chalupnice č.d. 70 v Pasekách n. Jiz. u Dolní Roketnice
Laaz 30.1.1916. Drahá Manželko. Lístek od tebe jsem obdržel, a dozvěděl jsem se že je Ignac již doma jak velice mě to potěšilo
alespoň budeš míti někoho poblíž sebe , řekl mě to z Jablonce Hnik teď jsme spolu u jednoho cuku z Jablonce s Ertmanem Mórem
vskazuje Vás také pozdravovat.... tvůj Vilém."
Vpravo: rukou připsáno 1917.


Vpravo: rukou připsáno 1917


Vpravo: Alois Kudela píše na adresu: Veledůstojný Pán p. Vilém Šmíd, kooperátor v Porubě, rák. Slezsko u Svinova
děkuje za cigarety a prosí o pomodlení při mši.


Vojenská mše.
Josef Meisl, Photograph, Karlsbad, Goetheweg.


Vlevo: Upomínka na 19.9.1918 Miluška a Karel - Fotografický atelier J. Junek Hradec Králové
Vpravo: V. Žilka, alebo V. Žilkay 28./11.


Vlevo: Josef Linek ( Sinek ) z Nové Paky 22.4.1916
Vpravo: Josef Hájek píše své manželce Bóže, do Kolínské ulice č. 26, Chlumec, 4.12.1915.


V Polsku 1914.