Rakousko Uhersko - vojáci

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home

Nevlastním žádnou pohlednici nebo fotografii.

Fotografie mají normální velikost pohlednice. Pro přílišnou velikost jsou odstraněny z fotografií nepodstatné části.
Jestliže poznáte svého předka, napište mi. Bylo by skvělé, kdyby neznámí lidé dostali jména.


Jan Vastl, Kps. Tel. Abt 9. Adresát: Slečně Mařence Stocké, učitelce hudby a zpěvu Olomouc, Stromořadní třída. Odesláno 5.4.1910.


....Milá sestřičko ! Posílám Ti čumkartu na moji četu, které velím....V. Va....(?) kadet II/42 Terezín" Na tabulce je rok 1914.
Pohled dostala paní Františka Horráková, Borovice, pošta Jeníkovice u Hradce Králové.


Fot. R. Altman, Dabrowa, 3.Maja No.4.


Inuše Johnova, choť hoteliera v Liberci, hotel Nár. Dům ( Reichenberg ) dostala tento lístek napsaný manželem 2.8.1916 Kophára ( Maďarsko )
Milovaná ženuško ! Posílám Ti naši společnost u Schneidru 1. je Pan Kap. Zaknil (?), četař Kubanek (?) z Jíolemnice, paní Sneidrova, Smolíkova a pan Smolík, Glos z Náchoda, Rousek, vedle Mertlíka je pan Rousek z Hronova čvegl (?) pana Glugara, ty ostatní znáš nebo tě nezajímají....Tvůj mužíček Ferdoš"


Restauration zur Hütte N.216. Marie Petrak restauration. Na tabulce je nápis.: K.K. INFTR.RG. 92 Retneil (?) Hütte, 5. Komp. Görkau


Na adresu Eduard Kraus, mlynář, Litomyšl přišel 8.4.1915 lístek s textem: ,,Ctěný Pane Otče !
Přijměte ode mne ještě jeden pozdrav a podobenku z Hrabuvky, již brzy odjedem, pořád jsem doufal, že k tomu nedojde,
ale již jest marná naděje, věc vyřízená a jedem kam nevíme. Pozdravuji všechny vespolek. J. Macák."
Rukou připsaný rok 1915.


Na vývěsce je jméno Václav Pospíšil krejčí. ( Možná Jaroměř )


4 pluk II. rota 1 četa


Popis jmen z fotografie nahoře.


4 pluk II. rota 2 četa


Popis jmen z fotografie nahoře.


4 pluk II. rota 3 četa


Popis jmen z fotografie nahoře.


4. pluk. II. rota 4 četa. Cesta kolem světa 1918


Bez popisu.


Italská fronta - bez popisu


Italská fronta - bez popisu