Zpráva
celního subkomitétu o stanovisku českého zemědělství
v království Českém o dalších materiích obchodně celních.

Zdroj: Okr. archiv v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránkurozbor
Zemědělská rada pro království České. Český odbor. V Praze, dne 11. května 1914.
Referent Jan Kotlant, bydlel v Holohlavech čp.47.
Býval zemským i říšským poslancem, okresním starostou, členem představenstva Ú. Jednoty, Selekty, Kooperativy atd.

rozbor


rozbor


rozbor


rozbor


rozbor


rozbor


rozbor


rozbor


rozbor