Dopisní zálepky - Na cestě k vítězné svobodě

Zpět na hlavní stránku    Starší zálepky

sbírka - home
V zákopech v Alsasku a Na frontě v Alsasku


Pod Monte Altissimo a Odevzdání praporu v Římě


Slib výzvědčíků 39. pluku a Prapor dobrovolníků čs. sboru


Na pochodu k Vouziers a Přísaha čs. brigády v Darney


Odchod z Ukrajiny a Přísaha 3. pluku Jana Žižky z Trocnova


Čs. vojenská loď ,,Smělčák" a V zákopech u Zborova


Na Jeniseji v Sibiři a Pomník padlých u N. Udinska


Hrob neznámého vojína v Praze a Prapor České družiny


T. G. Masaryk u čs. dobrovolců a T. G. Masaryk u čs. brigády


Pomník padlých u Arrasu a Zvon padlých na Roverettu


Obrněný vlak Orlík a Čs. dělostřelecká brigáda v boji


Improvisovaný obrněný vlak a Sněhové zákopy na Uralu


Rozvědka v Karpatech a Odpočinek výzvědné hlídky


Bojiště u Gardského jezera a Galerie u Bajkalského jezera