Škola Smiřice - 1. září 1975

Fotografie jsou převedené z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránkuškola

škola

škola Smiřice
Začátek školního roku před smiřickou školou v roce 1975.

Pan Volák, od kterého je fotografie, popisuje jména osob zleva:
ředitel školy p. Novotný, okresní škol. inspektorka Ilona Hrůzová, vedoucí školského odboru ONV Jarmila Schvarzová, tajemník ONV Popelka, Jaroslav Peřina, Josef Čermák, Josef Liška, tu dívčinu nepoznám, pak je dnešní pan doktor Jan Čeněk, tehdejší školník pan Fajmon (po Fajmonovi, který zemřel byla školnicí jeho paní a později pan Jasinek). Vpravo vzadu stojí učitel této a později ředitel smiřické zvláštní školy Jiří Kuchta.


škola
Kliknutím se fotografie zvětší

škola
Jan Čeněk

škola
Kliknutím se fotografie zvětší

škola
Mluví Miroslav Volák (ředitel školy 1975 - 1983).
Kliknutím se fotografie zvětší

škola škola
Pánové Popelka a Čermák.

škola

škola
Kliknutím se fotografie zvětší

škola
Dlouholetý ředitel školy Jaroslav Novotný.

škola