Škola Smiřice - neznámá fotografie z výletu

Zpětškola
Fotografie od Josefa Rynta
Druhý učitel zleva je Jan Netuka.
Prosím o datování, případně doplnění jmen výletníků.