Vysvědčení smiřických a holohlavských žáků

Zpět na hlavní stránkuvysvědčení 1894 školní okres - Králodvorský
číslo - 40
školní rok 1894

    

Výroční vysvědčení z roku 1894    Oldřich Lefnar

narozený 4.dubna 1880 ve Smiřicích v Čechách, náboženství katolického
žák prvé třídy Měšťanské školy chlapecké ve Smiřicích ve školním roce 1894.
Choval se mravně, učil se pilně.
Prospěl:
   v náboženství - dobře
   v jazyce vyučovacím a v nauce o písemnostech - dobře
   v zeměpise - dobře
   v dějepise - dostatečně
   v přírodopise - dobře
   v přírodozpytě - dobře
   v počtářství - dostatečně
   v měřictví a rejsování - dobře
   v kreslení - velmi dobře
   v krasopise - velmi dobře
   ve zpěvu - velmi dobře
   v tělocviku - velmi dobře
   v předmětech nepovinných - v jazyce německém - dobře
   Zameškal půldní učebných omluvených - 0 -, neomluvených - 0 -
   Dle prospěchu toho prohlašuje se žák ten za - dobře - způsobilého postoupiti do třídy - druhé
   Z ředitelství měšťanské školy chlapecké ve Smiřicích, dne 14. července 1894

ředitel Skořepa Petr Pavel, třídní učitel Štěrba
razítko - Ředitelství školy obecné a měšťanské chlapecké ve Smiřicích   Za dokument děkuji panu Martinu Sládkovi z Hradce Králové. Druhá strana je čistá.
vysvědčení 1894
školní okres - Králodvorský
číslo - 40
školní rok 1894

    

Vysvědčení za propuštěnou ze školy.    Oldřich Lefnar

narozený 4.dubna 1880 ve Smiřicích v Čechách, náboženství katolického
chodil
   do školy obecné od - 1.září 1885 do 30. listopadu 1893
   do školy měšťanské od 1. prosince 1893 do 14. července 1894
   posledně do I. třídy měšťanské školy chlapecké ve Smiřicích.
   Choval se - mravně
   učil se - pilně

   Žák ten učinil zadost ustanovení §. 21. říšského zákona o školách obecných ze dne 2. m. května l. 1883, pročež propouští se vysvědčením tímto ze školy a zprošťuje se povinnosti nadále do školy choditi.
   Z ředitelství měšťanské školy chlapecké ve Smiřicích, dne 14. července 1894

ředitel Skořepa Petr Pavel
razítko - Ředitelství školy obecné a měšťanské chlapecké ve Smiřicích   Za dokument děkuji panu Martinu Sládkovi z Hradce Králové. Druhá strana je čistá.


Vysvědčení na propuštěnou ze školy z roku 1903

Za dokument děkuji Haně Šímové.

vysvědčení 1903

Anna Hlavová *31.8.1884 v Holohlavech
Za dokument děkuji Haně Šímové.


Vysvědčení z Horního Maršova z roku 1908

Za dokumenty děkuji Jaroslavu Merklovi.

vysvědčení 1908
Josef Merkl *11.1.1894, syn Václava Merkla a Františky roz. Sehnoutkové (Holohlavy čp. 31), dostal vysvědčení v Horním Maršově
15. července 1908. Chování měl chválihodné. Pro svůj formát oskenováno nadvakrát. Druhá strana je čistá.

vysvědčení 1908
Známkování z 15 února 1908.

vysvědčení 1908
Vysvětlení na druhé straně vysvědčení
vysvědčení 1916

Propouštěcí vysvědčení z roku 1916
Školní rok 1915 - 16

Měšťanská škola chlapecká ve Smiřicích.

    Propouštěcí vysvědčení

    Anna Nováková


narozená dne 15. prosince 1901 ve Smiřicích
V Čechách, náboženství katolické
chodila do školy obecné od 16. září 1908, do školy měšťanské
od 16. září 1913, posledně .... do třetí třídy zdejší školy i prokázala:

Mravy: chvalitebné
Pilnost vytrvalá

Vědomosti, kterých je třeba ku propuštění ze školy obecné, prokázala byvší přijata do školy měšťanské.
Dostála tudíž tato žákyně požadavkům § 21 říš. zákona o školách obecných a propouští se ze školy.
Ve Smiřicích dne 19. května 1916

Podpisy:
ředitel Preininger
katecheta Jan N. Vík
třídní Karel Doležal, Jan Černý
Za vysvědčení děkuji pí. Knapové.

vysvědčení 1918

Školní zpráva z roku 1918
Království české
školní okres - Králodvorský
číslo - 14
školní rok 1917 / 18

    Školní zpráva

    Zdeňka Karlová

narozená 12. června 1911 ve Smiřicích, náboženství katolického
začala choditi vůbec do školy dne - 15. září 1917, do školy zdejší dne - téhož, a jsouc žákyní oddělení 1 třídy

Zajímavé je čtvrtletní hodnocení 1.12.1917, 2.3.1918, 4.5.1918 a 13.7.1918

Žákyně jest způsobilá postoupit do vyšší třídy. Podpisy: školního správce, třídní učitelky - Marie Wolfová, rodičů - Josef Karel
  Za dokument děkuji panu Otakaru Karlovi z německého Hamburku.


vysvědčení 1939

Školní zpráva z roku 1939
Protektorát Čechy a Morava


  Vysvědčení Mileny Šturmové narozené ve Smiřicích z páté třídy smiřické obecné smíšené školy o pěti ročnících.

Podpis ředitele školy: Jan Černý
třídního učitele Josef Weisbauer

Za dokument děkuji paní Mileně Humpolcové rozené Šturmové a jejímu synovi.Jaroslavovi.
vysvědčení 1936

Vysvědčení na odchodnou z roku 1936

Všeobecná živnostenská pokračovací škola v Josefově nad Metují


Fišerová Zdeňka narozená 1. srpna 1919 ve Světí učednice živnosti krejčovské u pí Anny Procházkové ve Smiřicích navštěvovala dvojtřídní všeobecnou živnostenskou pokračovací školu.


Předměty: Hospodářské nauky (písemnosti, odborné počty a kalkulace, občanská nauka, národní hospodářství), Zdravotnictví, Odborné vyučování, Dekorativní kreslení a Nauka o látkách


Na druhé straně je jen vysvětlení hodnocení.

Za dokument děkuji Haně Musilové
Pololetní a výroční vysvědčení z roku 1941 - protektorát Čechy a Morava

vysvědčení 1941 vysvědčení 1941
vysvědčení 1941

Pololetní a závěrečné vysvědčení Mileny Šturmové z 2b třídy měšťanské školy ( dnes by to byla 7 třída ) ze dne 28.června 1941.

Podpis ředitele školy: Jan Černý
třídního učitele: Marie Streičková

Za dokument děkuji paní Mileně Humpolcové rozené Šturmové a jejímu synovi.Jaroslavovi.
Pololetní a výroční vysvědčení z roku 1943 - Německá říše, protektorát Čechy a Morava

vysvědčení 1943 vysvědčení 1943vysvědčení 1943

  Pololetní a závěrečné vysvědčení Mileny Šturmové z IVa třídy měšťanské školy Smiřice.

Podpis ředitele školy: Jan Černý a třídního učitele: Marie Streičková. Až na chybějící text uprostřed zadní strany je pololetní vysvědčení na rubu stejné jako zobrazené závěrečné.

Za dokument děkuji paní Mileně Humpolcové rozené Šturmové a jejímu synovi.Jaroslavovi.Vysvědčení z roku 1956

vysvědčení 1956 vysvědčení 1956Československá republika
Osmiletá střední škola ve Smiřicích
třída - osmá B, Číslo tříd. výkazu - 15, Školní rok 1955 / 1956

VYSVĚDČENÍ
o závěrečné zkoušce

Miroslav Škvrna
Závěrečnou zkoušku vykonal dne 19. června 1956.Druhá strana nese tyto údaje:
Nepovinné předměty - zájmové kroužky:
Zkušební komise určila jeho celkový prospěch takto:
- prospěl - s vyznamenáním.
Protože žák - splnil - povinnost školní docházky, propouští se ze školy. Ve Smiřicích dne 30. června 1956 Podepsaní: ředitel - Jaroslav Novotný, třídní učitel - Petr Zahálka
Dole je ještě stupnice známek.

Za vysvědčení děkuji panu Škvrnovi. Tento typ vysvědčení prý platil jen krátce.Vysvědčení z roku 1964

vysvědčení 1964 vysvědčení 1964


Základní devítiletá škola 1 - 5 ročník v Holohlavech
Třída - 1, Postupný ročník - 1, Školní rok 1962 / 1963
Číslo v třídním výkazu - 1
  Moje vysvědčení z první třídy ( ostatní se neodvažuji ukázat :-) ). Od 6 třídy jsou psané známky slovně. I v učebním oboru jsem dostal podobný dokument.
Vpravo je druhá strana:
Zájmové kroužky, Zameškané omluvené / neomluvené hodiny
Je způsobilý postoupit do druhého postupného ročníku.
V Holohlavech dne 19.ledna 1963 a 29. června 1963
Ředitel i třídní učitel je Ladislav Cölba.
Dole je ještě stupnice známek.

S malými rozdíly bylo takovéto vysvědčení stejné až do roku 1990Vysvědčení z roku 1991

vysvědčení 1991 vysvědčení 1991


Česká republika
Základní škola ve Smiřicích
Třída: VI.B, Číslo v třídním výkazu: 1, Školní rok: 1990 / 1991

VYSVĚDČENÍ
Lenka Andrýsová
Vysvědčení má také ochranný tisk se státním znakem.


Ve Smiřicích dne 28. června 1991
ředitel - Miroslav Volák, třídní učitel - Jan Voltr


Hospodářská škola 1929

vysvědčení 1929 vysvědčení 1929Výroční vysvědčení Státní odborné školy hospodářské ve Smiřicích

Josef Tropilák

narozený dne: 24.dubna 1906 v Probluzi
žák prvního ročníku, nabývá za školní rok 1928 / 1929
vysvědčení třídy: prvá
Chování: velmi dobrá
Pilnost: náležitáPod známkami:
Vnější úprava písemných prací: úhledná
Ve Smiřicích dne 30.dubna 1929
Spodní část se mi nevešla do skeneru, vysvědčení je delší než A4. Dole je klasická stupnice známek.
Druhá strana je čistá. Za vysvědčení děkuji sběrateli.Rolnická škola 1931

vysvědčení 1930 / 31
Vysvědčení na odchodnou
Rolnická škola jednoroční chovatelská Smiřice n. L. Školní rok 1930 / 1931.
Nekvalitní fotografie jsou z aukce.Razítka škol

razítko školy
1903

razítko školy
1918
razítko školy
1939
razítko školy
1941
razítko školy
1943
razítko školy
1956
razítko školy
1969
razítko školy
1990
razítko školy
1991
razítko školy
1964 - Holohlavy
razítko školy
1964 - Hospodářská škola