Smiřice a Holohlavy - dlužníci, dražby a exekuce

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkuPříklad exekuce z roku 1891
   K této žádosti povoluje se spořitelně smiřické pro pohledávku per 156 zl – kr s přísl exekuční prodej nemovitosti manželům Josefu a Aloisii L. t. č. v Praze …. patřících, totiž:
   a) Domku čp. 151 v Smiřicích na 2070 zl. odhadnutého,
   b) pozemku č. kat. 724/4 v Smiřicích na 93 zl. odhadnutého,
   c) role č. kat. 216 v Holohlavech na 556 zl 80 kr odhadnuté.
K výkonu dražby ustanovují se dvě dražby zde u soudu na dny 3. července 1891 a 31. července 1891 ….
s tím podotknutím že každá nemovitost pro sebe a při druhém stání i pod cenou odhadní prodána bude.
   Vadium obnáší 10% odhadní ceny. ...

Matěj a Marie Skořepovi pro nedoplatek na poplatcích kolkových 23 zl 36 kr se dostali do problémů. 26. listopadu 1891 jim v dražbě prodávají šicí stroj (odhadní cena 16 zl), hodiny (3 zl) a krávu, červená straka (26 zl).vyhláška
Vyhláška první strana (druhá strana má pokračování tabulky.)
Dražba je 15.6.1892. Vyvěsil Václav Pácalt strážník.

vyhláška
Vyhláška - třetí strana.

vyhláška
Vyhláška - poslední strana

dražba
Vyhláška - Panu starostovi obce - první strana dvojlistu - 28. května 1908

dražba
Vyhláška - 28. května 1908
   Dražební prodej svršků následujících poplatníků pro dlužné daně zabavených se povoluje, a ustanovuje se ku provedení prodeje toho lhůta na den 30. června 1908 o 11 hodině dopoledne v obydlích dlužníků s tím podotknutím, že věci ku prodeji určené pouze proti hotovému zaplacení a ne pod třetinou ceny vyvolací (odhadní) prodány budou.

dražba
Vyhláška - 1 strana a vložená druhá strana.
Paní Anna Andrejsová rolnice čp. 28 v Holohlavech.
   Svršky, které Vám byly pro dlužné daně k obci Černožicům arch 75 v obnosu 5 K 10 h dne 31. srpna 1909 zabaveny, v odhadní ceně 40 K budou dne 29. října 1909 o 12 hodině polední veřejnou exekuční dražbou prodány, pakliže nedoplatek ten i s výlohami exekučního zájmu a odhadu v obnosu v mezičase nezaplatíte a potvrzení o zaplacení nejdéle do 3 dnu před dražbou ....

dražba
Edikt dražební.
Podle usnesení ze dne 20.2.1912 ... budou dne 14ho března 1912 ... v Holohlavech čp. 43 a 26 ve veřejné dtražbě prodávány:
starý velocipéd, torpédo, rámy, ráfy, staré gumy, obraz a zrcadlo.

dražba
Dražební edikt a vyzvání k přihláškám. K návrhu vymáhající strany Smiřické spořitelny konána bude dne 22. prosince 1923
živnost č.p. 16 v Holohlavech, odhadní cena 113.585 Kč 20 h, nejnižší podání 75.723 Kč 46 h.

Návěstí
Návěstí ! Druhá strana tiskopisu nahoře.

věřitelé
Usnesení. V konkursní záležitosti ... dne 9.6.1927.
Kamarádová, Čejka, Blažej, Goldinský, Zvěřina, Kužela, Kučera, Knejp, Kučera, Sehnoutka,
Špryňarová, Albrecht, Beneš, Jarouš, Čepek, Joudal, Joudal.

Návěstí
Vymáhání pokuty. Ještě 4.2.1929 je použitý tiskopis dvojjazyčný.
Provinilec Josef Vágner 1892 měl platit pokutu 20 Kč ve prospěch státní pokladny.
V případě nedobytnosti přeměněna bude pokuta v trest vězení v trvání 12 hodin.

tiskopis
Povolení donuceného vyklizení.
povoluje se vymahající straně čsl. státu (školská správa), zast. českou finanční prokuraturou v Praze ...
donucené vyklizení bytu najatého povinnou stranou v budově státní rolnické školy ve Smiřicích
18./10.1927. Donucené vyklizení bude vykonáno dne 8./11.1927
Dokument byl postoupen Obecnímu úřadu Holohlavy škola patří do holohlavského katastru.