Mateřská školka Holohlavy

Zpět na hlavní stránku       Stránky mateřské školky.Článek ze smiřického Zpravodaje 1989 od řed. MŠ Holohlavy Miloslavy Finkové

   V roce 1955 bylo v Holohlavech mnoho žen, které z důvodů péče o své děti nemohly nastoupit do zaměstnání. Současně vzniklá Rada žen si dala za úkol zajištění zemědělského útulku v obci. Tak se také stalo 8. srpna 1955, kdy byl tento útulek otevřen.
  Zařízení a pomůcky byly vypůjčeny od organizací v obci i okolí. pěstounkou byla ustanovena Jiřina Voldřichová, Kuchařkou Marie Duchoňová a uklízečkou Viléma Chlupatá. Do útulku docházelo 30 - 32 dětí. 26. února 1956 se ze zemědělského útulku stává mateřská škola a do funkce ředitelky nastupuje Jaroslava Nesvačilová z Jaroměře. na zařízení se v podstatě nic nezměnilo, ale s dětmi se začalo pracovat podle osnov pro mateřské školy.
   Ve vedení mateřské školy se postupně vystřídaly: od roku 1957 Ludmila Lášková, od roku 1959 Ludmila Bortlíková, od roku 1962 Jitka Zavoralová, od roku 1967 Helena Köhlerová. Od roku 1968 až do dnešní doby (1989) je ředitelkou hol. mateřské školy Miloslava Finková. (Dále byla ředitelkou Věra Kozová a od roku 2006 Renáta Smotlachová - pozn. P.)
   V roce 1975, kdy byla zrušena základní škola, mohla být mateřská škola rozšířena na školu se dvěma třídami a v roce 1978 se stala školou trojtřídní. Škola bývala plně naplněna a chodily do ní i děti ze Smiřic.

Na webové stránce školky jsem našel tyto informace:
  Na školní rok 2007-8 je do MŠ přihlášeno 44 dětí, provoz je rozdělen do dvou tříd. Pedagogický dozor zajišťují 4 učitelky, o úklid a drobnou údržbu se stará školnice a uklízečka a o chod kuchyně ved. škol. kuchyně a kuchařka.
  Provoz školy je od 6.30 - 16.30h, stravné za dítě na 1 den: 24,- Kč, měsíční rodičovský příspěvek:150,- Kč, který se vybírá na celé pololetí dopředu


školka
Pohled z parku na budovu bývalé školy. Vpravo za budovou je zahrada, kde si děti hrají.
Dveře, narušující línie budovy, zde dříve nebyly. Zde se vchází do posilovny. 22.5.2020

školka školka
Vlevo: Vchod do budovy mateřské školky. Většina holohlavských školních fotografií v ročence byla pořízena zde.
Vpravo: Fotografie dětí ve školce. Zleva Jarmila Martínková, Jarda Hanzl, Petr Brož, Přemek Andrýs, Stanislava Černá - s mašlí .
Kolem roku 1961 - 2.
Dobrá fotografie z této školky je ve školní ročence v roce 1955 .

školka
Nedlouho upravené prostranství na zahradě od budovy. 24.8.2019


Foto z holohlavské školní kroniky

školka
školka


30.8.2008 při oslavách 75. let od otevření této školní budovy

školka školka
Zázemí školky v přízemí.

školka školka
Místnost v přízemí

školka školka

školka
Krásně vybarvené schodiště do patra budovy.

školka školka
Ředitelka mateřské školy Renáta Smotlachová. + Chodba v prvním patře.

školka školka
Učebna a herna v prvním patře budovy.

školka školkaškolka 9.2.2005
Rozhovor s absolventkou holohlavské mateřské školky
Anežkou Skořepovou, která zde tento rok končí.


Tak co Anežko, jak se ti ve školce líbí ?
Dobře.

Co se ti tady nejvíc líbí ?
Herna.

A co se ti nelíbí ?
Všechno se mě líbí. Někdy mě děti pošťuchujou.

Jaké jídlo máš ve školce nejraději ?
Buchtičky s krémem.

A co ti nechutná ?
Ryba.

Ty se bojíš kostiček ?
Jednou jsem jednu spolkla. Jenom rybí prsty mě chutnají.

Po čem se ti bude stýskat až budeš ve škole ?
Po Barunce Matysové.


školka
Každoročně se nejstarší děti loučí se školkou kulturním programem. 20.6.2012 byl ve školním parku.
Na obrázku jsou nejmladší děti.