Mateřská školka Holohlavy

Zpět na hlavní stránkuškolka
Pohled z parku na budovu bývalé školy. Vpravo za budovou je zahrada, kde si děti hrají.
Dveře, narušující linie budovy, zde dříve nebyly. Zde se vchází do posilovny. 22.5.2020

Vznik mateřské školy v Holohlavech
   školka V Holohlavech bylo mnoho žen, které nechodily do zaměstnání jen proto, že neměly komu svěřit svoje děti. Právě vzniklá Rada žen si dala za úkol, že zajistí otevření zemědělského útulku v obci. Když byl zapsán dostatečný počet dětí, které budou docházet do útulku, prosadil MNV požadavek obce a 8. srpna 1955 byl zemědělský útulek otevřen.
   Zařízení a pomůcky byly většinou vypůjčené z organizací v obci i z okolí. I když se nedaly všechny tyto věci sladit v harmonickou třídu (mnohé věci byly značně opotřebované), přesto sloužily provozu útulku.
   Pěstounkou byla ustanovena Jiřina Voldřichová, maminka z obce, kuchařkou Marie Duchoňová s jako uklízečka nastoupila Vilemína Chlupatá. Všechny síly přišly z domácností, jen aby pomohly vyřešit situaci v obci. Do útulku docházelo 30–32 dětí, takže jedna síla nemohla tolik dětí zvládnout. S. Chlupatá nastoupila proto jako pěstounka a novou uklízečkou se stala Františka Černá, důchodkyně z Holohlav. V říjnu tohoto roku však dochází k další změně.
   S. Voldřichová z útulku odchází (15.10.1955) – jedná se o zřízení mateřské školy. A mateřská škola skutečně bude! V únoru, 26. 2., již nastoupila ředitelka s. Jaroslava Nesvačilová.

   Z útulku se definitivně stává mateřská škola (od 1.1.1956). Na zařízení se podstatně nic nezměnilo, jen s dětmi se začalo pracovat podle osnov pro mateřské školy. Práce byla značně ztížena docházkou dětí školka mladších tří let. Za správy školy s. Nesvačilové dochází k další změně v personálu. Soudružka F. Černá odchází z místa uklízečky. Tam se vrací zpět s. Chlupatá a je přijata nová síla jako pěstounka mateřské školy. Je jí s. Olga Joštová. Začátky byly těžké, ale snaha všech zaměstnanců mateřské školy dokázala překonat všechny těžkosti a pečovat dobře o děti zaměstnaných matek. Tak tedy vznikla MATEŘSKÁ ŠKOLA v Holohlavech, která v letošním, již tak hodně jubilejním roce pro Smiřice a Holohlavy, oslaví 20 let svého trvání.
   Miloslava Finková, ředitelka MŠ Holohlavy
Text ze Zpravodaje 28/1975

------------------
školka
Doplňující článek ze Zpravodaje 1989 od stejné autorky.
...
   Ve vedení mateřské školy se postupně vystřídaly: od roku 1957 Ludmila Lášková, od roku 1959 Ludmila Bortlíková, od roku 1962 Jitka Zavoralová(27.11.1967 odchází do Malšové Lhoty - pozn. P.), od roku 1967 Helena Köhlerová. Od roku 1968 až do dnešní doby (1989) je ředitelkou hol. mateřské školy Miloslava Finková.

------------------

Dále byla ředitelkou Věra Kozová a od roku 2006 Renáta Smotlachová.

V archivu ze zápis ze dne 16.10.1962. V něm od Ludmily Bortlíkové přebírá školku Jitka Bryčková.
Další záznam je ze dne 30.4.1965 kdy odstupující ředitelka školky Iva Duhová předává funkci Jitce Zavoralové.
V seznamu propůjčeného inventáře, pro zemědělský útulek ze dne 6.8.1955, je také 1 plivátko umístěné v kuchyni.

   V roce 1975, kdy byla zrušena základní škola, mohla být mateřská škola rozšířena na školu se dvěma třídami a v roce 1978 se stala školou trojtřídní. Škola bývala plně naplněna a chodily do ní i děti ze Smiřic. školka

------------------

Vložené fotografie:
Nahoře: vchod do budovy mateřské školky. Většina holohlavských školních fotografií v ročence byla pořízena zde.
Razítko a podpis ředitelky Ludmily Láškové
Razítko ze dne 11.9.1962
Vpravo: Fotografie dětí ve školce. Zleva Jarmila Martínková, Jarda Hanzl, Petr Brož, Přemek Andrýs, Stanislava Černá - s mašlí .
Kolem roku 1961 - 2.
Fotografie z této školky je např. ve školní ročence v roce 1955 .

------------------

Na webové stránce školky jsem nacházel tyto informace:
  Na školní rok 2007-8 je do MŠ přihlášeno 44 dětí, provoz je rozdělen do dvou tříd. Pedagogický dozor zajišťují 4 učitelky, o úklid a drobnou údržbu se stará školnice a uklízečka a o chod kuchyně ved. škol. kuchyně a kuchařka.
------------------
   Od 1.9. 2011 jsme trojtřídní mateřská škola, nejvyšší povolený počet zapsaných dětí je 68.
   Budova školky je vytápěná ústředním topením na zemní plyn a má vlastní kuchyň. Mateřská škola je 3 třídní.
   Děti pracují, cvičí a hrají si ve 2 větších a 1 menší třídě a 2 velkých, pro pohybové aktivity, dobře vybavených prostorných hernách. K odpolednímu odpočinku slouží nejmenším dětem ložnice, starší děti mají relaxační program na molitanových matracích.
   Vzdělávání zajišťuje 6 učitelek, s péčí o dětí vypomáhají 2 asistentky pedagoga, a je také zřízena na část úvazku funkce školního asistenta, hrazená z projektu Šablony III.

------------------

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 27.03.2023:
   - výsledek konkurzu na ředitelku MŠ, který proběhl 27.3.2023 a komise vybrala jako nejvhodnější kandidátku na post ředitelky MŠ Holohlavy paní Gabrielu Baluchovou, která bude na základě jmenování starostou obce Holohlavy tuto funkci vykonávat od 1. srpna 2023

školka
Nedlouho upravené prostranství na zahradě od budovy. 24.8.2019


Foto z holohlavské školní kroniky

školka
školka


30.8.2008 při oslavách 75. let od otevření této školní budovy

školka školka
Zázemí školky v přízemí.

školka školka
Místnost v přízemí

školka školka

školka
Krásně vybarvené schodiště do patra budovy.

školka školka
Ředitelka mateřské školy Renáta Smotlachová. + Chodba v prvním patře.

školka školka
Učebna a herna v prvním patře budovy.

školka školkaškolka 9.2.2005
Rozhovor s absolventkou holohlavské mateřské školky
Anežkou Skořepovou, která zde tento rok končí.


Tak co Anežko, jak se ti ve školce líbí ?
Dobře.

Co se ti tady nejvíc líbí ?
Herna.

A co se ti nelíbí ?
Všechno se mě líbí. Někdy mě děti pošťuchujou.

Jaké jídlo máš ve školce nejraději ?
Buchtičky s krémem.

A co ti nechutná ?
Ryba.

Ty se bojíš kostiček ?
Jednou jsem jednu spolkla. Jenom rybí prsty mě chutnají.

Po čem se ti bude stýskat až budeš ve škole ?
Po Barunce Matysové.


školka
Každoročně se nejstarší děti loučí se školkou kulturním programem. 20.6.2012 byl ve školním parku.
Na obrázku jsou nejmladší děti.