Smiřice - plány domů

Zpět na hlavní stránkuTato polovina dvojdomku ještě stojí, je však už přestavěná. Obytná část má rozměr 963 krát 865 cm.

plán domu
Plán na postavení rodinného domku pro pana Jana Slezáka ve Smiřicích. Ve Smiřicích v září 1929

prodej parcely Plán nahoře:
Půdorys - ze dvora se vchází do předsíně, dolů do obývací kuchyně, vlevo do kuchyně a vlevo dole do pokoje. Na dvoře je dřevník a chlív. Uprostřed nahoře je obrázek umístění v ulici. Razítko města Smiřic a podpis starosty Františka Moníka ze dne 25.září 1929. Předloženo při kolaudační komisi dne 2.ledna 1930
Za dokumenty děkuji J. Šmejckému.

Vpravo:
P.T. panu Janu Slezákovi

  Městská rada ve schůzi své dne 10. září 1929 konané se usnesla odprodati Vám k Vaší žádosti ze dne 10.září 1929 stavební parcelu čkt. 384/28 ve výměře 4289 čili 135.96 čtv. sáhů a to jeden čtv. sáh po Kč 12.50.
   Za odprodanou stavební parcelu jest Vám zaplatiti celkem Kč 1699 h 50 příplatek za spol. rozd. plánek Kč 350, celkem Kč 2049 h 50, kterýžto obnos jste povinnen do 14 dnů u podepsaného obecního úřadu složiti.
   Dříve než započnete se stavbou předložte nám trojmo stavební plány, na kterýchžto budiž vyznačena situace a jména mezujících sousedů.
   Mimo to jste povinnen, dle podmínek nájemního protokolu, dohodnouti se osobně s dosavadním nájemcem pozemku toho ohledně přiměřené náhrady za případné investice, jež do pozemku toho vložil.
   Městský úřad ve Smiřicích dne 14. září 1929.


Návrh domu pro p. .... ve Smiřicích čp. ... mi nechal okopírovat p. M. Škvrna ze Smiřic. Děkuji.
Tmavá průsvitka je od mého skeneru.

plán domuplán domu
Pohled + Řez A - B

plán domu plán domu
Půdorys. Světnice. Ve Smiřicích dne 13. září 1897. + Krov. Měřítko je v metrech.