Smiřice - práce na rozvodech plynu 1988

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu, fotil pan Prostředník.

Zpět na hlavní stránku        Přívod trubek do uliceSmiřický Zpravodaj 4/1988:

21. červen 1988

   - Uskutečňuje se důležitá etapa rozvodu zemního plynu ve Smiřicích. Začíná se pokládat potrubí, které bude páteří celého rozvodu. Proto tohoto dne se sešlo v Jiráskově ulici mnoho občanů (bylo jich přes 40) na brigádě, při které vykopali rýhu pro plynové potrubí téměř po celé této ulici. Vykonali velký kus práce!

24. červen 1988
   - Zavádění plynu přináší i některé nepříjemné věci. V tento den musela být překopána silnice v Jiráskově ulici u Hájkových. Rozkopány jsou nejen silnice, ale i chodníky. Na několika místech byly přetrženy kabely veřejného osvětlení. Zavádění plynu je však velmi užitečné a následně přinese mnoha našim občanům velkou výhodu.

28. červen 1988
   - Večer v 18 hodin začala velká akce s použitím několika těžkých mechanismů – bagru, zvedače, traktorů, kompresoru a svářecího agregátu – položení plynového potrubí s chráničkou v Zemanově ulici. Poměrně náročná akce skončila až ve 2 hodiny po půlnoci.

1. červenec 1988
   - Na programu bylo budování odbočky plynovodu – stále ještě středotlak – do ulice Anežky Malé.

3. červenec 1988
   - Je neděle, ale v Zahradní ulici se usilovně pracuje. Připravuje se rýha v chodníku pro položení tentokrát potrubí nízkého tlaku plynu s možností napojení odboček do domů. Však již mají občané zaveden plyn až do svých sklepů.

15. červenec 1988
   - II. etapa pokládání rozvodu středního tlaku plynu byla v podstatě dokončena. Práce osobně řídil předseda MěstNV Miloslav Koudelka. Díky jeho organizačnímu úsilí, díky úsilí pracovníků MěstNV, pracovníků plynárenských závodů a v neposlední ředě i zásluhou mnoha našich občanů se podařilo tuto etapu dokončit.

Září 1988
   - Zástupce Plynostavu Pardubice převzal páteřní řád plynovodu.


Palackého ulice

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn
Jana Heřmanová, Miloslav Koudelka a Václav Klimeš.

plyn

plyn

plyn

plyn plyn

plyn
Manželé Kociánovi a Václav Klimeš.

plyn
Pohled do Zemanovy ulice.

plyn

plyn

-------------------------

Jiráskova ulice

plyn
Křižovatka Jiráskovy a Palackého ulice.

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn plyn

plyn
Naproti škole.

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn
Vzadu je dům dnešní Lidová škola umění.

plyn
Jiráskova ulice, křižovatka u LŠU

plyn
Jiráskova ulice, křižovatka u LŠU

plyn
Vzadu je ulice Kapitána Jaroše.

plyn
Ulice Anežky Malé. Jiří Heřman, František Malý a Václav Klimeš

plyn
Ulice Anežky Malé.

plyn
Ulice Anežky Malé, vzadu je ulice Kapitána Jaroše.

plyn plyn
Vlevo:
   Pan Doležal, zeť bývalého strážníka Poláka, kope plynovou přípojku v červnu 1988. Vzadu stojí budova školy.

Vpravo:
   Pan Josef Vír a pan Skutálek, oba pilně pracují ve městě.
   Pan Vír, syn pekaře Víra ze Šternberka. Se svým bratrem, dvojčetem Janem žili plným životem. I když měli určité potíže se svoji Cyranovskou ozdobou, nebyli nikdy bez přízně krásného pohlaví. A taky nikdy bez humoru. Ale k stavu manželskému je žádná nedohnala.
   Je-li potřeba dokázat, že velký nos velkého ducha značí, jsou oba bratři Vírovi živým důkazem.
   Popis fotografie z června 1988 od p. Kupky.

-------------------------

Palackého ulice - červenec 1989

plyn
Výkop do ulice Eduarda Karla.

plyn

plyn