Podoby korespondenčních lístků - do založení republiky

Děkuji sběrateli za možnost okopírování. Nevlastním žádné, zde zobrazené, materiály.

Zpět na hlavní stránku       Druhá část - po založení Československa

Sběratel píše:
.....dle historie vydávání chodily do Smiřic, jak jsou srovnány dle tisku, ne podle datumu (vydány r.1869 se žlutou tištěnou známkou ,název žluťásky, hodnota se dlouho neměnila). Nejprve na nich byl jenom znak a německý nápis, po roce 1872 povolen přítisk a později název i v jiném jazyce (o jaký jde je uvedeno drobným písmem dole nebo na boku). Pak zmizel znak a po povolení přítisku vzniklo mnoho variant vzhledu a začalo se využívat možnosti reklamy razítkem, tiskem, včetně předtištěných adres, užíval se i název dopisnice a různé kombinace, ale cena doručení byla stejná, později se známky lepily.


Datumy jsou opsány z razítek, není to datum vydání lístků.


Korespondenční lístky
Correspondenz - Karte 2 krejcary - 1898
Sl: Představenstvu Města Smírčic

Korespondenční lístky
Correspondenz - Karte / Korešpondenční lístek. 2 krejcary - 7.10.1872
Blahorodý pan Lygnun jednatel ctěný čtenářsky besedy v Smiřicích

Korespondenční lístky
Stejný typ jako nahoře, přibyl text (Böhm.)

Korespondenční lístky
Portofreie Correspodenzkarte.
Vlevo dole je důvod proč má být lístek bez poštovného.
Cena: 25 kusů 4 kr. 9.12.1896. Reichenberg byl Liberec.

Korespondenční lístky
Portofreie Correspodenzkarte. / Korrespondenční lístek poštovného prostý.
Adresa: Ředitelství obecné školy ve Smiřicích. Ctěnému řízení obecné školy v Hoříněvsi. Školní záležitost č. 157
Cena: 25 kusů 4 kr. ( 1896 ?)

Korespondenční lístky
Correspodenzkarte. / Korrespondenční lístek (Deutsch-Böhm.)
Obecnímu úřadu v Rodově u Smiřic. Z Opočna posílá Veřejná všeobecná nemocnice na Opočně 17.1.1901


Korespondenční lístky
Korrespondenz - Karte. Korespondenční lístek. 2 kreuzer (Böhm.)
Slavný půrkmístrovsky Úřad v Smiřicích

Korespondenční lístky
Korrespondenz - Karte. 2 kreuzer / krejcary
An das löbliche Bürgermeisteramt in Smiřitz 23.2.1890.

Korespondenční lístky
Korrespondenz - Karte. Korespondenční lístek. 2 kreuzer (Böhm.) 1.9.1884
Velectěný pán, pan V. Nievlt, lékárník ve Smiřicích

Korespondenční lístky
Korrespondenz - Karte. Carta di corrispondenza. 2 kreuzer (Ital.) 13.8.1887. Italská varianta lístku
Pán, pan Václav Svatoš v Smiřicích Bohemia

Korespondenční lístky
Korrespondenz - Karte. Korespondenční lístek. 2 kreuzer 1.1.1896
Slavný C.k. důchodenský úřad ( sídlil za smiřickým kostelem v areálu zámku ) Razítko: Advokát J.U.Dr. Karel Rum Hořice.

Korespondenční lístky
Correspondenz - Karte / Karta korespondecyjna. (Deutsch - Poln. - Ruth.). německý, polský a ruský text, 2 krejcary - 27.2.1899
Velmožný Pan Starosta města Smiřice. Čechy (Smirzitz Böhmen)

Korespondenční lístky
Deutsche Reichspost Postkarte
Lístek z Německa na smiřickou adresu Petr Pavel Skořepa 14.7.1894

Korespondenční lístky
Korrespondenz - Karte. Korespondenční lístek. 2 kreuzer / krejcary - nenatištěná známka 1892(?)
Velectěný pan Jos Hojný starosta obce Smiřice

Korespondenční lístky
2 kreuzer s dodatkovou známkou 1 heller.

Korespondenční lístky
Korrespondenz - Karte. Korespondenční lístek. 5 heller / haléřů (Deutsch-Böhm.)
Slavnému C.k. důchodenskému úřadu c.k. velkostatku. Razítko: J. Knopf a sp. podnikatelé staveb v Klenči. 9.12.1901.

Korespondenční lístky Korespondenční lístky
Korespondenční lístek Obě strany.
Lístky začaly vycházet v různých barvách a předtištěnými texty podle potřeby.
Tento si nechal vytisknout podnikatel Jan Pracner, c.k. priv. továrna na secí stroje a rozmetadla v Roudnici
Do C.K. důchodu smiřického statku jej poslal 18.4.1906. 5 haléřů Závod. tisk a vyd. v Roudnici

Korespondenční lístky
Korrespondenz - Karte. Korespondenční lístek. 5 heller / haléřů (d. b.)
Ctění Pan p. Hojny Purkmistr v Smiřicích od Anny Voltrové 17.12.1907.

Korespondenční lístky
5 heller (V rytině známky je rok 1908)
Pan Šimon Klein a synové válcový mlýn ve Smiřicích. Z Bakova zaslalo družstvo Svépomoc.

Korespondenční lístky
8 haléřů
Gemeindevostehun in Smiřitz
Odpověděno, že c.a k. velkostatek má zde 180 ovcí 3.5.1917

Korespondenční lístky
8 haléřů
P.T. Obecní úřad Smiřice 2.3.1918

Korespondenční lístky
10 haléřů, datum 1:II.1919
Bratr Jan Černý okrs. náčelník Smiřice. Odeslal Václav Hojný toho času jednatel Libřice u Josefova (Jedná se o Sokola)
Sběratel doplňuje: ...modrým razítkem Libřice, jedná se o tak zvanou poštovnu. Což znamená, že byly v Libřicích,
kde nebyl úřad převzaty, ale do poštovního provozu dány orazítkováním na poštovním úřadě v Josefově".


.