Smiřice - poštovní razítka

Zpět na hlavní stránkuText p. Ing. Kupky přepsala p. L. Reichová.

   Z vývoje razítek je možno vysledovat dobu zvýšeného nebo klesajícího jazykového útlaku i stupeň
organizovanosti nebo naopak určité dezorganizace poštovního provozu.
   Razítka byla používána různě dlouhou dobu, někdy i různé typy v tomtéž roce současně.

Původní seznam typů jsem doplnil dalšími razítky a texty.
Razítka nejsou v měřítku, datum se neshoduje s vyobrazením, autor popisů vycházel z jiných pramenů - pozn. P.
pošta
1852

pošta
1869

pošta pošta
Typ 1
1873 - jednokruhové, průměr 23 mm s nápisem SMIŘITZ a obdélníkovým doplňkovým razítkem SMIŘIC
Typ 2
1879 - 1885 - jednokruhové, průměr 25 mm s nápisem SMIŘITZ

pošta pošta
Typ 3
1887; 1889; 1892; 1897 - jednokruhové, průměr 26 mm, dvojjazyčné, nahoře s nápisem SMIŘITZ IN BÖHMEN, dole SMIŘICE v ČECHÁCH
Typ 4
1894 - 1898 - jednokruhové, průměr 30 mm, nápis stejný jako u typu 3,

pošta pošta
Typ 5
1897 - 1898 - dvoukruhové, průměr 29/15 mm, dvojjazyčné jako u typu č. 3,

pošta pošta
Typ 6
1899 - 1904; 1906 – 1907; 1917 - dvoukruhové, průměr 32/20 mm, dvojjazyčné, český nápis vlevo od německého, odděleny hvězdičkou

pošta pošta
Typ 7
1902; 1904 - dvoukruhové, průměr 29/15 mm.

pošta
Typ 8
1907 - dvoukruhové, průměr 32/22 mm, dvojjazyčné, šířka můstku 11 mm; před českým textem tiskací „a“ před německým hvězdička.

pošta
Typ 9
1912 - obdélníkové, dvojjazyčné, se zkosenými rohy. V horní části český nápis, v dolní třetině německý.
Uprostřed špatně čitelné datum ( v textu pohledu je datování 27.2.1912 ) – snad razítko vlakové pošty.

pošta pošta
Typ 10
1919 - popřevratové razítko typu 6 s odstraněným německým textem

pošta
Typ 11
1919 - popřevratové razítko typu 9 s odstraněným německým textem

pošta
1919

pošta pošta pošta
Po vzniku republiky.

pošta
Hoříněves - Smiřice razítko z roku 1933

pošta
Typ 12
1928; 1933 - obdélníkové razítko, v horní třetině text SMIŘICE. Dolní část vyplněna třemi hvězdičkami.

pošta
1935

pošta
Typ 13
1936 - obdobné typu 12; písmena v textu menší – hvězdičky v dolní části nahrazeny křížky

pošta
Typ 14
1936 ( příležitostné ) - příležitostné razítko dvoukruhové, můstkové, průměr 36/20 mm, šířka můstku 10 mm.
Ve zlatožluté barvě, nahoře nápis SMIŘICE, dole EUCHARISTICKÝ SJEZD ( 14.6.1936 )

pošta pošta
Typ 15
1935, 1937 - dvoukruhové můstkové, průměr 31/21 mm, šířka můstku 10 mm. Nahoře text SMIŘICE, dole tři křížky, pod můstkem písmeno „c“

pošta
Dvojjazyčný nápis Brenndorf - Smirschitz / Hoříněves - Smiřice

pošta
Obdélníkové Smirschitz / Smiřice

pošta      pošta
Typ 16
1945 - dvoukruhové, dvojjazyčné, můstkové, průměr 25/15 mm, můstek 8 mm.
Nahoře německý text SMIRSCHITZ, dole český SMIŘICE, pod můstkem „c“.

pošta
Typ 17
1946 - porevoluční razítko typu 16 s odstraněným německým textem, horní část zůstala prázdná

pošta
Po měnové reformě - 18.6.1953

pošta

pošta
Razítko smiřické pošty ze dne 2.6.2005Rekomando

pošta pošta
Smirschitz Smiřice

pošta pošta

pošta

pošta pošta
Durch eilboten / Spěšně z roku 1942 + EXPRÉS z roku 1948Pošta Hoříněves

pošta
Zajímavé razítko vpravo: Smiřitz & Hořenoves.

pošta pošta pošta
Vlevo: Razítko pošty ze dne 8.5.1901 s nápisy Hořenowes -Hoříněves,
dopisnice je adresována slečně Hermínce Paděrové, Hořeněves.
Uprostřed Hořiněves - Hořiňowes, nahoře křížek, dole malé ,,a".
Vpravo je razítko Hoříněves - Smiřice, dole ČSR, ze dne 29.března 1933.pošta pošta pošta
Vlevo: 25. výročí trvání státních zemědělských škol Smiřice 1920 - 45. Tyto tři razítka nejsou na známkách.
Uprostřed: Spolek živnostenských pomocníků ve Smiřicích.
Vpravo: Pěvecko - ochotnická jednota ,,Hanka" ve Smiřicích n. / L.