Smiřice - uvnitř školy

Zpět na hlavní stránku

24.9.2011 měli spolužáci smiřické školy setkání. Navštívili jsme také naší bývalou základní školu.
Ředitel smiřické školy Petr Rohlena nás provedl a vysvětlil potřebné.

škola Smiřice
Kolem šaten jsme prošli do tělocvičny

škola Smiřice
Tělocvična smiřické školy se bude rekonstruovat.

škola Smiřice
Chodba v přízemí. Na konci chodby si pamatujeme školníka

škola Smiřice
Kolikrát jsme si říkali, když jsme šli po schodech do prvního patra: ,,už aby jsme byli ze školy pryč". Nějak to uteklo
U schodů v prvním patře často stál učitel Pondělíček a vybíral sešity s domácími úkoly.
Psali ( tedy opisovali :-) ) jsme je totiž ráno ve škole. Nebo mi je Karel nechával opisovat na mostě přes Jordán.

škola Smiřice
Učebna hudební výchovy.
Zajímalo mne, jestli se i dnešní kluci stydí zpívat. Pan Rohlena mi řekl, že mladí kluci zpívají sami a rádi. Potom stárnou a už se to mění.
Vzpomněl jsem si totiž, jak nás učitelka Hanzlíčková nechávala stát po pěticích u piána a my jsme vyluzovali zvuky zpěvu.

škola Smiřice
Učebna hudební výchovy.
Zajímavá je nová tabule vzadu. Skládá se z aktivních bodů, které se při psaní zvláštním popisovačem spojují.
Dají se tu nastavit i různé tvary. Vše se převádí do počítače.

škola Smiřice
Malba na zdi.

škola Smiřice
Další z učeben.

škola Smiřice
Počítačová učebna.

škola Smiřice
Učebna přírodopisu má u stolečků židle z obou stran.

škola Smiřice
Sborovna učitelů
Pro nás byli všichni učitelé soudruzi a soudružky. Bylo to oslovení jako dnes paní učitelko. Tak jsme také říkali učitelce ,,souško".

škola Smiřice
Chodba v nově postavené budově školy.

škola Smiřice
Školní jídelna
Ceny stravného jsou různé Děti 7 - 10 let platí 20,- Kč / 11 - 14 let platí 22,- Kč / 15 let platí 24,- Kč / Cizí strávníci platí 53,- Kč za oběd.

škola Smiřice
Prohlídka pokračovala v učebně chemie.

škola Smiřice
Učebna prvňáčků.

škola Smiřice
U této tabule mají prvňáčkové promítací zařízení.

škola Smiřice
Zavřená tabule. Prvňáčkové nemusí jen sedět ,,v lavicích", ale mohou sedět i na zemi.
( ,,v lavicích" je vzpomínka na dobu, kdy sedátka byla pevně spojená s lavicemi )

škola Smiřice
Jedna ze tří místností školní družiny, každá z nich je jinak barevná.