Střední odborné učiliště potravinářské Smiřice

Zpět na hlavní stránku     Budování školy v roce 1997SOU
Fotografii školy v roce 2020 pořídil Roman Andrýs.


SOU Pro představu o škole:
  Dne 4.září 2000 zahájilo školní rok na našem učilišti celkem 310 žáků v učebních oborech kuchař, kuchař - číšník, provoz služeb ( sociálních, oděvních, výživy a vaření ), pekař, cukrář a studijních oborech potravinářský průmysl a podnikání v oboru obchodu a služeb. Celkem se vyučuje v 11 třídách, z toho je 9 tříd učebních oborů a 2 třídy studijních oborů. Výuku zabezpečuje 30 pedagogických pracovníků, z toho ( mimo ředitelky ) 12 mistrů odborného výcviku, 13 učitelů a 4 vychovatelky domova mládeže v Černožicích. Ve škole pracuje celkem 8 provozních zaměstnanců ( včetně Černožic ).
  Převzato ze Smiřického zpravodaje, autorem je ředitelka školy ing. Baboráková.

Foto vpravo je ze dne 7.5.2012

1966 - vznik učňovské školy ve smiřickém zámku
1968 - přemístění do Černožic
12.4.1996 - podepsána darovací smlouva na pozemek o výměře 5 937 m čtverečných pro novou školu od města Smiřice
15.9.1997 - byla zahájena výstavba nové školy
4.8.1998 - kolaudace stavby za 18 890 200,- Kč
1.9.1998 - zahájení školního roku
Výpis z knihy Almanach 1921 - 2001 k 80. výročí středního školství ve Smiřicích.Nová etapa odborného školství ve Smiřicích
Smiřický infoservis 3/2018
   K 1. červenci 2018 byla na základě usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje sloučena Střední škola potravinářská ve Smiřicích s druhou největší střední školou v kraji, Střední školou služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové. V rámci optimalizace středního školství našeho kraje tak vznikla škola s názvem Střední škola služeb, obchodu a gastronomie. Ve školním roce 2018/19 bude probíhat výuka na budovách obou původních škol beze změn, pouze dva vyučující z hradecké školy budou jezdit na několik hodin do Smiřic. Společné změny čekají učitele při sjednocování dokumentace školy. Ke vzájemné komunikaci a hlavně okamžité dostupnosti všech školních dokumentů bude sloužit vnitřní informační systém – intranet, který hradecká škola již několik let úspěšně využívá. V souvislosti se sloučením proběhla oboustranně vstřícná jednání o spolupráci s městem Smiřice, základní školou a Domem dětí a mládeže Smiřice. Smiřičtí obyvatelé, především senioři a rodiče malých dětí, se mohou těšit na zajímavé akce připravené žáky školy. Pro zájmovou činnost zachováme využívání školního sportovního hřiště a samozřejmě i cvičení aerobiku v budově školy. V případě zájmu máme připravený i program pro děti z mateřské školy. Naším společným cílem je do budoucna vytvořit optimální podmínky pro studium všech našich žáků, efektivně využívat prostor školy a být prosperující školou s dobrým jménem na veřejnosti.
Mgr. Alena Kloučková, ředitelka
SOU
Vchod ze sídliště gen. Govorova. 9.2.2005

SOU
Deset let byl za budovou nevyužitý prostor. 10.5.2008

SOU
Na začátku školního roku 2008 / 2009 bylo otevřeno nové víceúčelové hřiště. 3.8.2008

SOU
3.8.2008

SOU
Pohled od budovy ke hřišti. Foto p. Volák. 9.9.2008

SOU
Foto prostoru u školní budovy pořídil p. Volák. 9.9.2008

SOU
Třetí ročník kuchařů, vyfotografovaný ještě před starou školou v Černožicích ( 1997 ).
Další rok se už nastupovalo do nové školní budovy ve Smiřicích

Horní řada zleva: Jiří Valenta, Libor Mareš, Martin Mikysa, David Bouček,
Vít Divíšek, Jiří Festa, Lukáš Koller, Bronislav Bardoň, Martin Zelený, Martin Smíšek
Prostřední řada zleva: Pavel Mihulka, Jiří Němeček, Jakub Cibulka, Tomáš Kyksa, Marek Hejč, Milan Novák
Sedící zleva: Jiří Hrdlička, Miroslav Tomík, Lukáš Rožnovský, Roman Andrýs, Michal Trousil, Jiří Tráva, Ivan Kovář a ležící Michal Karel.
Učitelky zleva: se šátkem Irena Prokopová, uprostřed v červené halence ředitelka Ema Baboráková, Mirka Muzikantová, Lenka Šupíková,
Stanislava Volocká, na konci řady Eva Ježková ( sedí ) a mistr Libor Cvejn.
Popisoval Martin Mikysa *1979 v prosinci 2005.


Ve škole se často pořádají výstavy učňovských prací

SOU SOU
Vlevo: 19.3.2005 byla ve škole opět výstava žákovských prací.
Vpravo: Stoly v prvním patře na chodbě. Na výstavě můžete také uvidět postup zdobení cukroví.
V ,,kavárně" si dáte míchaný nápoj, zmrzlinový pohár a kávu. Objednáte si zde výrobu cukroví na vánoce nebo přípravu zákusků na svatbu.

SOU
Stůl cukrářů - takových ozdobených stolů zde uvidíte více. Před vánoci se výstava pořádá také.


Oslava 10ti let od otevření školy - 5.10.2008.

SOU SOU
Pozůstatek zdi bývalého mlýna. + Výstava úspěchů žáků školy.

SOU
Na ploše vystupovaly mažoretky z Jaroměře

SOU

SOU

SOU
Byla to pěkná podívaná.