Holohlavy - soupisy koní a povozů

Zdroj: Státní okresní archív Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuSoupis koní v letech 1910 až 1914 - obec Holohlavy

Seznam jmen
osob k poskytnutí přípřeže vojenské povinných, to jest všech držitelů zvířat jízdeckých i tažných, soumarů a vozů, pokud nejsou vyjmuty z povinnosti přípřežní (§ 6. zákona ze dne 22. května 1905, č. 86 ř. z., a minist. nařízení ze dne 23. května 1905, č. 87 ř. z. k § 6.)

Popis kolonek:
   1 - Jméno a příjmení toho, kterýž přípřež dáti jest povinnen.
   2 - Bydliště jeho (okres městský, ulice, číslo domu)
   3 - Rok soupisu přípřežních zvířat i vozů
   4 / 11 - počet v obci a v držení osob přípřeží povinných se nalézajících:
   4 - osedlaných jezdeckých koní, t.j. koní kterýchž skutečně a obzvláště na jízdecko se užívá
   5 - postrojených koní k tahu
   6 / 7 - v rubrice 5. vykázaných postrojenými tažnými koňmi zapřažených
   6/ osobních vozů, t. j. vozů, kteréž jsou způsobilé pro dopravu osob (pro gažisty pokud možno kryté a na pérách a pro které jsou pohotově postrojené koně a to ve vlastním držení a v obci pobytu osoby přípřeží povinné dvouspřežních / jednospřežních
   7/ nákladních vozů, t. j. vozů pro dopravu nákladů užívaných, pevné, příhodné a účelné jakosti a výkonnosti s potřebnými závěrkami pro brždění kol a pokud možno přikrývkami (plachty, košatiny atd.) pro náklady opatřené dvouspřežních / jednospřežních
   8 - jinakých postrojených potahů mezků nebo mulů / tažného dobytka hovězího
   9 / 10 - jinakých ještě v rubrice 6. a 7. nevykázaných vozů pro osoby / náklad
   11 - osedlaných soumarů
   12 - poznámka obce o dodané přípřeží ( na př. datum, cesta, čas, přípřežní prostředek, číslo poukazu na přípřež) osoby k poskytnutí přípřeže povinné

soupis
C.k.velkostatek Holohlavy č. 2 / Josef Tuček, Holohlavy č. 11 / František Macháček č. 12 / František Prokop č. 13

soupis
Anna Andrýsová č. 28 / Anna Andrejsková č. 29 / Václav Merkl č. 31 / Josef Voženílek č. 36 / František Valášek č. 43 / František Matějček č. 46

soupis
Jan Kotlant č. 47 / Karel Slezák č. 50 / Rudolf Andrýs č. 20 / Václav Andrýs č. 28Evidenční seznam

koní s evidenčními listy podle odevzdacích míst. Klasifikační rok 1914
Texty kolonek:
1 - Odevzdací místo, 2 - Přejímací místo, 3 - Jméno majitele koně, 4 - Barva, pohlaví a znamení koně, 5 - Stáří koně, 6 - Míra v cm koně, 7 / 8 / 9 - Jest určen za jízdného / tažného koně / soumara, 10 - Válečné určení (sbor, disposíční kůň), 11 - Číslo evidenčního listu, 12 - Změna

soupis
K. K. Domaine / Adalbert Prokop / Wenzel Andrys

soupis
Wenzel Merkel / Johan KotlantVýkaz povozů pro rok 1914

Texty kolonek:
1 / 2 - Jméno a příjmení / Bydliště držitele povozů, 3 - Dvouspřežní čtyř - neb více sedlové osobní vozy (koleska, Jandauer, breaks), 4 / 5 - Z zemi obvyklé hospodářské vozy pro jedno - / dvou - spřežní koňský potah, 8 - V zemi obvyklé hospodářské vozy pro dvouspřežní hovězí potah (volský vůz), 9 - Dvou - a čtyř - kolové úzkokolejné povozy (káry) pro koňský nebo hovězí potah, 10 - Z povozů jež vyznačeny jsou v sloupcích 3 až 9, jsou osvobozeny od přenechání, 11 - Stanoviště povozů (městský okres, ulice, číslo domu)

soupis
C. a K. velkostatek / Antonín Vagner č. 7 / Josef Tuček / František Macháček / Vojtěch Prokop / Josef Bureš č. 16 / Rudolf Andrýs /
Václav Andrýs / Václav Merkl / František Valášek / Karel Řehák č. 45 / František Matějček /Jan Kotlant / Voženílek /Přihláška koní na rok 1914

přihláška
Přihláška koně od Václava Andrýse z Holohlav čp. 28

přihláška
Druhá strana s poznámkami.Klassifikační výkaz na rok 1916

přihláška
Kolonka: 3. - Počet koní, 6. - Kolik koní v sloupci 3 přihlášených jest osvobozeno od předvedení ku klassifikaci.
V poznámkách je počet koní kteří ,,nedosáhnou letos 3 let".7.3.1920
Oznámení.
8. Věstník č. 56.
   Žádosti o propůjčování vojenských koní proti reversu budtež předloženy okresní politické správě ve Dvoře Králové n/L.
   V žádosti opatřené 2 K kolkem třeba uvésti všechby okolnosti jež odůvodňují propůjčení koně.
   Potvrzené žádosti obecním úřadem a hospodářskou radou budtéž nejdéle do 15. března 1920 sem zaslány.
   Uvádí se ve všeobecnou známost.
Obecní úřad v Holohlavech
Andrýs starosta
------------------------

Vrácení vojenských koní

dopisVyhláška

o přihlášení a třídění koní a přihlášení povozů.

vyhláška
Ve Dvoře Králové n. / L. dne 24. února 1920.

-----------------------------
Na jiném tiskopise:
Třídění koní odbývá se: dne 25. června 1920 ve Smiřicích
o 8. hod. dopoledne pro obec Smiřice, Holohlavy, Černožice, Hubiles, Lejšovku a Rodov
o 9. hod. dopol. Habřina, Smržov, Vlkov, Rasošky a Libřice

vyhláška
Druhá strana vyhlášky pro smiřické třídění.