Smiřice - soupisy dobytka a stromů

Zdroj: Státní okresní archív Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuSoupis dobytka v roce 1850

soupis
Je uvedeno číslo domu a majitel.

soupis

soupisSeznam ovocného stromoví v roce 1906

soupis

soupis

soupis

soupis

soupis

soupis

soupisSoupis hospodářských zvířat v roce 1914

Pane starosto!
   Postarejte se v zájmu samých ihned o soupis dobytka hovězího, nutného ku výživě c. a k. vojska. vaše obec nezávazně odvede 20 % z veškerého velkého skotu; Šetřte březí krávy, výborné plemenice a vylučte veškerý subvenční a do plemenné knihy zapsaný skot.
   Nebude-li seznam včas proveden, vydáváte se v nebezpečí, že bude Vám více skotu odebráno. Soupis musí býti nejdéle do 9. září 1914 v kanceláři okresního výboru v Jaroměři.
   Udejte stanici nakládací !
   Z okresního výboru v Jaroměři
   dne 4. září 1914 Okresní starosta Jan Kotlant v.r.

------------------------

Zasíláme soupis dobytka v obci zdejší dle dnešního stavu a sice:
býčků mladších - 4
volů - 14
volků - 20
krav - 40
krav březích - 54
jalovic - 5
telat přes rok - 8 (škrtnuto)
telat pod rok 41(škrtnuto)
Obecní úřad ve Smiřicích dne 7. září 1914

soupis

soupissoupis

soupis
Soupis hospodářských zvířat (skotu) ve Smiřicích n. Labem dle stavu 1. ledna 1929