Zvláštní škola Smiřice

Zpět na hlavní stránku

   Škola byla zřízena v roce 1957 jako jednotřídní pro 12 žáků. Škola byla umístěna v Nývltově ulici ( v prvním domě za požární zbrojnící ). Ředitelkou školy byla jmenována Marie Müllerová, která tuto funkci vykonávala do roku 1967. Novým ředitelem se stáva František Mach. V tomto roce se škola stěhuje trvale do býv. Malburgovy vily v Palackého ulici do prostorů uvolněných mateřskou školou. Dalším ředitelem se stal v roce 1972 Jan Vašíček a po něm Jiří Kuchta.
  Přehled o vývoji zvláštní školy ve Smiřicích:
  V roce
  1957  byla 1 třída s  12 žáky, které učil   1 učitel
  1967.........2............20..........................2..........
  1971.........3............33..........................4..........
  1978.........4............38..........................5..........
  1985.........5............67..........................7..........
  1987.........6............67..........................8..........
  1988.........6............75..........................9..........
  Většina žáků naší školy po vyučení ve zvláštních učebních učilištích dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků.
  Téměř polovina rodin našich žáků neprojevuje žádný zájem o výchovu a vzdělání vlastních dětí. V mnoha směrech působí vyloženě negativně. Vytrácí se tolik potřebná citová vazba dětí na rodiče, což se projevuje zvlášt silně u mladších dětí. Starší děti překrývají nedostatek lásky hrubostí a tvrdostí. Školní úspěšnost závisí jen na učiteli, protože domácí příprava je mizivá, nebo chybí vůbec.
  Cílem výchovy na zvláštní škole je naučit žáky orientovat se a jednat v základních životních situacích, vytvářet a upevňovat základní návykové struktury, přiměřeně hodnotit sebe sama, vytvářet pozitivní vztah k lidem, svému okolí a ke společnosti. Cílem tedy není jen osvojení určitého kvanta poznatků, ale i vytváření základních postojů, názorů a mravních kvalit žáků.
  Jiří Kuchta ve Smiř. zpravodaji v roce 1989.

zvláštní škola zvláštní škola
Vlevo: Přístavba dalších tříd probíhala v roce 1989. Foto Smiř. archiv
Vpravo: Vyučování bylo prozatím přemístěno do malé školní budovy. Foto Smiř zpravodaj

zvláštní škola zvláštní škola
Vlevo: Pohled na zadní část budovy 11.2.2005 + Vpravo: 11.2.2005

zvláštní škola zvláštní škola
Vlevo: 3.6.1989 oslavy 200 let vyučování ve Smiřicích.
Bývalí ředitelé zvláštní školy, zleva Jan Vašíček a František Mach.
Uprostřed bývalý ředitel základní školy a jednu dobu také tajemník MNV Josef Liška. Foto Smiř. archiv
Vpravo: Budova v Nývltově ulici, v zelené budově byla zvláštní škola do roku 1967. 5.2.2005